DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDŲ LAIKAI
Ignalinos Šv. Mergelės Marijos gimimo Bažnyčioje

Balandžio 10d. Viešpaties kančios(Verbų)sekmadienis. Šv. Mišios 10 val. ir 12 val.(šventinamos verbos)

Balandžio 11d. Didysis pirmadienis. Šv. Mišios 18 val. ( vandens šventinimas).

Balandžio 12d. Didysis antradienis. Šv. Mišios 9 val.

Balandžio 13d. Didysis trečiadienis. Šv. Mišios 18 val.

Balandžio 14d. Didysis ketvirtadienis Paskutinės vakarienės Šv. Mišios 18val.

Balandžio 15d. Didysis penktadienis.Kryžiaus kelias Ignalinos bažnyčioje 17 val.
KRYŽIAUS PAGARBINIMO PAMALDOS 18 val.

Balandžio 16d. Didysis šeštadienis VELYKNAKČIO Šv. Mišios 20 val

Balandžio 17d. ŠV.VELYKOS ( sekmadienis) Šv. Mišios ir procesija 8.00 ir 10.00val. Šv.Velykų dienos mišios.

Balandžio 18 d. Šv. Velykų ll-oji diena. Šv. Mišios 10.00 ir 12.00 val.

IGNALINOJE SUSIKAUPIMO DIENA balandžio 11d šv. Mišios 18.00val.

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDŲ LAIKAI
Palūšės Šv. Juozapo Bažnyčioje

Balandžio 10d. Viešpaties kančios (Verbų)sekmadienis. Šv. Mišios 11 val. (šventinamos verbos)

Balandžio 17d. Šv.Velykos ( sekmadienis) Šv. Mišios 11.00val.

Balandžio 18 d. Šv. Velykų ll-oji diena. Šv. Mišios 11.00 val.

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDŲ LAIKAI
Linkmenų Švč. Trejybės Bažnyčioje

Balandžio 10d. Viešpaties kančios(Verbų)sekmadienis. Šv. Mišios 9.00 val. (šventinamos verbos)

Balandžio 14d. Didysis ketvirtadienis Paskutinės vakarienės Šv. Mišios 19val.

Balandžio 15d. Didysis penktadienis.Kryžiaus kelias Linkmenų bažnyčioje 18 val.
KRYŽIAUS PAGARBINIMO PAMALDOS 19 val

Balandžio 16d. Didysis šeštadienis Velyknakčio Šv. Mišios 19.00 val

Balandžio 17d. Šv.Velykos ( sekmadienis) Šv. Mišios ir procesija 9.00val.

Balandžio 18 d. Šv. Velykų ll-oji diena. Šv. Mišios 9.00 val.