Gruodžio mėnuo skiriamas Ignalinos bažnyčioms jubiliejams paminėti

Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia šiemet mini statybos 30 metų  ir konsekracijos 20 metų  jubiliejus. 1989 metais lapkričio 11 d. J. E. arkivyskupas Julijonas Steponavičius pašventino būsimosios bažnyčios kertinį akmenį. Būta gražių iškilmių, kurios sutelkė bendruomenę ir suteikė gražių vilčių. Statybos vyko apie dešimt metų. 1999 m. gruodžio 26-ąją surengtos  iškilmingos konsekravimo iškilmės. Šventas mišias aukojo arkivyskupas A. J. Bačkis, jam talkino vyskupai Juozas Tunaitis, Jonas Boruta,  Eugenijus Bartulis ir devyni aplinkinių parapijų klebonai. Nors ir sunkiomis sąlygomis, tačiau bažnyčia iškilo ir daugelio tikinčiųjų maldomis apvainikuota svajonė išsipildė. Ignalinos katalikų bendruomenė gavo pačią brangiausią kalėdinę dovaną sau, savo vaikams ir vaikų vaikams…

Minint šias Ignalinos parapijai svarbias datas kiekvieną gruodžio sekmadienį ta proga rengiamos šventinės  programos. Gruodžio 1 dieną Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai dovanojo pirmąjį nuostabų koncertą. Mokytojos Virginijos Stuglienės vadovaujamas styginių ansamblis atliko B. Dvarionio „Dedikaciją“, M. Rejino „Noktiurną“. Akordeonų orkestras ir vadovė mokytoja Jūratė Čibirienė grojo V. Kuprevičiaus „Prie Bacho šv. Tomo bažnyčioje“, taip pat kitus kūrinius. Birutės Paukštienės ir Aldonos Čeponienės  auksinių balsų duetas pakylėjo į dvasines aukštumas. Skambėjo A. L. Weber „Pie Jesu“, „You Raise me up“ (muz. R. Lovland, ž. B. Graham),  P. Guidi. „Maria Mater gratiae“, G. Caccini „ Ave Maria“ (B. Paukštienė (sopranas). Koncerte taip pat grojo mokytojai Raimundas Jasiulionis (altas), Laima Kutrienė (fortepijonas). Puiki muzika ir dieviški balsai žmonių širdis pripildė gerumo, meilės ir šviesos.

Kiti bažnyčios jubiliejams skirti renginiai:

  • Gruodžio 8 dieną po 10 val. šv. Mišių – poezijos skaitymai ir Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos styginių kvarteto koncertas;
  • Gruodžio 14 dieną 16 val. Bažnyčioje vyks dvasinė konferencija su Vilniaus Pilaitės šv. Juozapo parapijos klebonu Ričardu Doveika; 17 val. Susitaikymo pamaldos; 18 val. šv. Mišios;
  • Gruodžio 15 dieną po 10 val. šv. Mišių – Ignalinos kultūros ir sporto centro ansamblio „Iš širdies“ koncertas;
  • Gruodžio 22 dieną po 10 val. šv. Mišių koncertuos smuikininkė Monika Sapiegaitė ir pianistas Justas Čeponis;
  • Gruodžio 26 dieną  12 val. iškilmingos šv. Mišios, skirtos Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios statybų pradžios 30-mečio ir konsekracijos 20-mečio jubiliejams.  Mišias aukos vyskupas Darius Trijonis. Po Mišių koncertuos Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro vadovas, operos dainininkas, kompozitorius Jonas Sakalauskas. Vėliau visi kviečiami bendrystei agapėje;
  • 2020 m. sausio 5 dieną po 12 val. šv. Mišių bus šventinamos parapijos „Carito“ patalpos (Atgimimo g. 8).

Carito savanorė Lina