Palūšės šv. Juozapo bažnyčioje

Gruodžio 24 d. 11.00 val. Sekmadienio Šv. Mišios

Gruodžio 25, 26 d. Kalėdų šv. Mišios 11.00 val.

Gruodžio 31 d. šv. Mišios 11.00 val.

Sausio 1 ir 7 d. šv. Mišios 11.00 val.