Palūšės parapija

Skelbimai

Mišių tvarka Visų Šventųjų ir Vėlinių dienomis

LAPKRIČIO 1d. (trečiadienis) Šv. Mišios: 11.00 val. po Šv. Mišių procesija į Palūšės kapines LAPKRIČIO 2d. (ketvirtadienis) Šv. Mišios: 11.00 val. Oktavos Šv. Mišios. LAPKRIČIO 5d. (sekmadienis) Šv. Mišios: 11.00 val. Oktavos Šv....

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDOS

Balandžio 9 d. Viešpaties kančios (Verbų) sekmadienis. Šv. Mišios 11.00 val. (Šventinamos verbos). Balandžio 16 d. Šv. Velykos (sekmadienis). Šv. Mišios 11.00 val. Balandžio 17 d. Šv. Velykų II-oji diena. Šv. Mišios 11.00...

GAVĖNIOS SUSIKAUPIMO DIENA PALŪŠĖJE

Palūšė 2017.04.01 Susikaupimo dieną ves kun. Aleksandr Gaičauskas (Ignalinos vikaras). Susikaupimo dienos planas: 10.00 val. Suvažiavimas į Palūšės kleboniją. 10.30 val. Malda (himnas į Šv. Dvasią). 11.00 val. I Konferencija ( tema: Krikščionio / Kataliko tapatybė....

Brangus broliai ir seserys Kristuje,

Sveikiname Jus Šventų Kalėdų proga ir linkime, kad šviesa ir ramybė įžengtų į jūsų namus, į jūsų šeimas, į jūsų gyvenimą.                       Kai sakome “Su Šventom Kalėdom”, ne tik ištariame gražius žodžius, pamaldų troškimą. Ne! Tai palinkėjimas, kurį lydi labai...

Šventinio laikotarpio Šv. mišių tvarka

Palūšės šv. Juozapo bažnyčioje Gruodžio 25, 26 d. šv. Mišios 11.00 val. Sausio 1 ir 8 d. šv. Mišios 11.00 val. Ignalinos Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Gruodžio 24 d. Piemenėlių šv. Mišios 20.00 val. Gruodžio 25, 26 d. šv. Mišios 10.00 ir 13.00 val. Gruodžio 31 d....

Restauruojama Palūšės Šv. Juozapo bažnyčia

Palūšės Šv. Juozapo bažnyčioje vyksta atnaujinimo darbai: keičiama sena stogo danga, gegnės ir lietaus nutekėjimo latakai. Naujai perdažytos bažnyčios išorės sienos. Akmeniniai pamatai padengti medžiaga, apsaugančia nuo „bio organikos“. Atnaujinti ir šalia bažnyčios...

Brangūs tikintieji

Brangūs tikintieji, Šių metų rugsėjo 14 d. mūsų Ganytojų sprendimu esu paskirtas tolimesnei kunigiškajai tarnystei į Naujosios Vilnios Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės, parapiją. Dėkodamas Dievui už Ignalinos, Vidiškių, Palūšės ir Linkmenų parapijų tikinčiuosius,...

PAMALDŲ LAIKAS:

 

Šv. Mišios sekmadieniais:

11.00 val.

 

Kunigas budi:

Prieš ir po šv. mišių

 

Išpažinčių klausoma:

Valandą prieš šv. mišias