Palūšės parapija

Skelbimai

Brangūs tikintieji

Brangūs tikintieji, Šių metų rugsėjo 14 d. mūsų Ganytojų sprendimu esu paskirtas tolimesnei kunigiškajai tarnystei į Naujosios Vilnios Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės, parapiją. Dėkodamas Dievui už Ignalinos, Vidiškių, Palūšės ir Linkmenų parapijų tikinčiuosius,...

Choro „Harmonium“ iš JAV koncertas

Liepos 2 d., 18 val. Palūšės Šv. Juozapo bažnyčioje vyko choro „Harmonium“ iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Moristauno, koncertas. Meno vadovė ir dirigentė – Anne Matlack. Žmonių pilnutėlėje bažnyčioje skambėjo religinės Renesanso giesmės, šiuolaikinių autorių...

Atlaidai Vidiškėse

2016 M. GEGUŽĖS 29 D. SEKMADIENĮ KVIEČIAME VISUS PARAPIJOS TIKINČIUOSIUS, SVEČIUS IR KRAŠTIEČIUS Į ŠVČ. M. MARIJOS APSILANKYMO TITULINIUS ATLAIDUS VIDIŠKĖSE PROGRAMOJE 9.00 val. Šv. Mišios ir Eucharistinė procesija Šv. Mišias aukos ir procesijai vadovaus Vilniaus...

„Šią dieną laimingą Viešpats padarė..!“

„Šią dieną laimingą Viešpats padarė..!“ Brangūs broliai ir seserys Kristuje,                  Kristaus Prisikėlimo šventėje Bažnyčia iš visos širdies gieda velykinės psalmės atliepą: „Šią dieną laimingą Viešpats padarė…!“. Jėzaus Prisikėlimas įvyko pirmąją...

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDOS

Kovo 20 d. Viešpaties kančios (Verbų) sekmadienis. Šv. Mišios 11.00 val. Kovo 27 d. Šv. Velykos (sekmadienis). Šv. Mišios 11.00 val. Kovo 28 d. Šv. Velykų II-oji diena. Šv. Mišios 11.00...

Kalėdų laiko pamaldos

PALŪŠĖS ŠV. JUOZAPO BAŽNYČIA Gruodžio 25, 26, 27 d. šv. Mišios 11.00 val. Sausio 1 d. ir 3 d. šv. Mišios 11.00...

PAMALDŲ LAIKAS:

 

Šv. Mišios sekmadieniais:

11.00 val.

 

Kunigas budi:

Prieš ir po šv. mišių

 

Išpažinčių klausoma:

Valandą prieš šv. mišias