„Brangieji, su tikėjimu ženkime į Didžiąją savaitę minėti Jėzaus kančios, mirties ir prisikėlimo“, – šiomis dienomis kviečia mūsu popiežius Pranciškus. „Visi, kas negalės dalyvauti liturginėse apeigose, tesimeldžia namuose, naudodamiesi ir technologinių priemonių teikiama pagalba. Dvasia apkabinkime sergančiuosius, jų šeimų narius, visus, kas pasiaukodami juos gydo ir slaugo, melskimės už mirusius, prieš akis turėdami Velykų šviesą. Visus atsiminkime, už visus melskimės. Iš Marijos mokykimės vidinės ramybės, meditavimo širdyje, meile degančio tikėjimo, kad ir mes sugebėtume sekti Jėzų keliu, kuris per Kryžių veda į Prisikėlimą. Marija su mumis keliauja ir palaiko mūsų viltį.“

(Iš ypatingo popiežiaus Pranciškaus sveikinimo šių 2020m. Verbų sekmadienio)

 

Vilties Dievas, savo prisikėlimu iš numirusių, tepripildo mus visokių džiaugsmų ir ramybės.

Sveikų, šventų Velykų, džiugių akimirkų artimųjų draugijoje kartu įveikus šių dienų įšukį,

gausios Dievo palaimos sveikatos ir Švč. Marijos mūsų Vilties motinos globos jums link Ignalinos, Palūšės ir Linkmenų parapijose tarnaujantis kunigai.

Šv. Velykos 2020 m.