Metraštis

Džiaukitės! Jis gyvas!

Šventajame Rašte nerašoma, kaip Jėzus prisikėlė. Šis įvykis neturėjo liudininkų ir toliau tebėra slėpinys. Per Kalėdas šis egzaminas paprastesnis – kiekvienai motinai su kūdikiu ant rankų duota malonė atspindėti Dievo gimimo slėpinį. O kas įrodys, kad numirėlis gali...

Lietuvos Vyskupų Velykinis Ganytojiškasis laiškas

Prisikėlusio Jėzaus dovana   2020 m. balandžio 9 d. Brangūs broliai ir seserys, Su šv. Velykomis! Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimas iš numirusių yra džiugiausia žinia, kokią žmonija yra girdėjusi! Sveikiname Jus šią didžią mūsų tikėjimo šventės dieną!...

Sveikinimas Šv. Velykų proga

„Brangieji, su tikėjimu ženkime į Didžiąją savaitę minėti Jėzaus kančios, mirties ir prisikėlimo“, – šiomis dienomis kviečia mūsu popiežius Pranciškus. „Visi, kas negalės dalyvauti liturginėse apeigose, tesimeldžia namuose, naudodamiesi ir technologinių priemonių...

Kūčių stalo palaiminimo malda

Laukdami Kalėdų šventės, susirinkome prie Kūčių stalo, ženklinančio mūsų vienybę ir meilę. Viešpatie, palaimink mūsų stalą, suteik mūsų šeimai sveikatos ir gerovės ir išlaikyk tavo meilės vienybėje, o mirusius tėvus ir protėvius apdovanok dangaus laime. Vardan Dievo,...

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDOS

Balandžio 14 d. Viešpaties kančios (Verbų) sekmadienis. Šv. Mišios 9.00 val. (Šventinamos verbos) Balandžio 17 d. Didysis trečiadienis. Šv. Mišios 17.00 val. Balandžio 18 d. Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės Šv. Mišios 17.00 val. Balandžio 19 d. Didysis...

Pamaldos Kalėdų laikotarpiu

Gruodžio 24 d. Piemenėlių šv. Mišios 18.00 val. Gruodžio 25, 26, 30 d. Kalėdų šv. Mišios 9.00 val. Sausio 1 ir 6 d. šv. Mišios 9.00...

Visų Šventųjų ir Vėlinių oktavos bei kapinių lankymo laikas

Lapkričio 1 d. 9 val. Šv. Mišios Lapkričio 2 d. 30 val. Švč. Sakramento adoracija. 9 val. Šv. Mišios ir procesija: Bališkių kapinėse. Lapkričio 3 d. 9 val. Šv. Mišios Už Maksimonių kapinėse palaidotus Už Kalvasalio kapinėse palaidotus Už Ažušilės kapinėse palaidotus...

Sekmadienį, 23 dieną Šv. Mišių nebus

Šį sekmadienį, t.y. rugsėjo 23 d. Šv. Mišių mūsų bažnyčiose nebus. Sekmadienio Mišios bus aukojamos iš vakaro, tai yra šeštadienį. Vidiškėse – 17.00 . Palūšė – 17.00. Linkmenys – 18.00. Ignalina – 18.00.

Pirmoji Komunija Vidiškėse

2018 m. gegužės 13 d. Vidiškių parapijoje buvo ypatinga ir džiugi, nes šventėme Šeštines- Kristaus Žengimo į Dangų šventę, taip pat sekmadienį aštuoni vaikai pirmą kartą priėmė į Eucharistinį Jėzų savo širdeles. Prieš tai, šeštadienį, jie atliko pirmąją išpažintį,...

Rekolekcijos

Kovo 24 d. (šeštadienis) Rekolekcijos IGNALINOS, VIDIŠKIŲ ir LINKMENŲ parapijose. PROGRAMA: 14.00 val. Rekolekcijos Linkmenų bažnyčioje 16.00 val.  Rekolekcijos Vidiškių bažnyčioje 18.00 val. Rekolekcijos Ignalinos bažnyčioje Bus aukojamos Šv. Mišios ir klausoma...

Pamaldos Kalėdų laikotarpyje

Vidiškių Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčioje Gruodžio 24 d. 09.00 val. Sekmadienio Šv. Mišios 18.00 val. Piemenėlių šv. Mišios Gruodžio 25, 26 d. šv. Mišios 9.00 val. Gruodžio 31 d. šv. Mišios 9.00 val. Sausio 1 ir 7 d. šv. Mišios 9.00...

Mišių tvarka Visų Šventųjų ir Vėlinių dienomis

LAPKRIČIO 1d. (trečiadienis) Šv. Mišios: 9.00 val. LAPKRIČIO 2d. (ketvirtadienis) Šv. Mišios: 9.00 val., po Šv. Mišių procesija į Bališkių kapines LAPKRIČIO 3d. (penktadienis) Šv. Mišios: 8.30 val. Švč. Sakramento Adoracija ir Švč. Jėzaus Širdies litanija 9.00 val....

Motinos dienos minėjimas

Mama, Tu tikėjimą mokei auginti, Kaip gležną daigelį tausot, Dievo tiesą visuomet branginti, Niekuomet ir vilties nenustot. Mama, Tavo meilė visuomet mums žydi Ir vis veda geriausius vaisius, Tavo akys kasdieną mus lydi, Per gyvenimo vingius klaidžius. (V....

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDOS

Balandžio 9 d. Viešpaties kančios (Verbų) sekmadienis. Šv. Mišios 9.00 val. (Šventinamos verbos) Balandžio 12 d. Didysis trečiadienis. Šv. Mišios 17.00 val. Balandžio 13d. Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės Šv. Mišios 17.00 val. Balandžio 14 d. Didysis...

Sekmadienio pasišnekėjimai apie Arkivyskupą Teofilių Matulionį

I GAVĖNIOS SEKMADIENIS Švęsdama pirmąjį gavėnios sekmadienį Katalikų Bažnyčia visame pasaulyje skaito ištrauką iš Evangelijos pagal Matą, kurioje pasakojama apie gundymus, Jėzaus patirtus dykumoje. Kiekvienas žmogus yra velnio gundomas. Skirtingomis aplinkybėmis ar...

GAVĖNIOS SUSIKAUPIMO DIENA PALŪŠĖJE

Palūšė 2017.04.01 Susikaupimo dieną ves kun. Aleksandr Gaičauskas (Ignalinos vikaras). Susikaupimo dienos planas: 10.00 val. Suvažiavimas į Palūšės kleboniją. 10.30 val. Malda (himnas į Šv. Dvasią). 11.00 val. I Konferencija ( tema: Krikščionio / Kataliko tapatybė....

Brangus broliai ir seserys Kristuje,

Sveikiname Jus Šventų Kalėdų proga ir linkime, kad šviesa ir ramybė įžengtų į jūsų namus, į jūsų šeimas, į jūsų gyvenimą.                       Kai sakome “Su Šventom Kalėdom”, ne tik ištariame gražius žodžius, pamaldų troškimą. Ne! Tai palinkėjimas, kurį lydi labai...

Šventinio laikotarpio Šv. mišių tvarka

Vidiškių Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčioje Gruodžio 24 d. Piemenėlių šv. Mišios 18.00 val. Gruodžio 25, 26 d. šv. Mišios 9.00 val. Gruodžio 31 d. šv. Mišios 17.00 val. Sausio 1 ir 8 d. šv. Mišios 9.00 val. Ignalinos Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Gruodžio 24...

Brangūs tikintieji

Brangūs tikintieji, Šių metų rugsėjo 14 d. mūsų Ganytojų sprendimu esu paskirtas tolimesnei kunigiškajai tarnystei į Naujosios Vilnios Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės, parapiją. Dėkodamas Dievui už Ignalinos, Vidiškių, Palūšės ir Linkmenų parapijų tikinčiuosius,...

Atlaidai Vidiškių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijoje

Paskutinį gegužės sekmadienį mūsų parapijoje buvo didelė šventė. Šventėme Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventę (Devintines) ir titulinius Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo atlaidus. Šv. Mišias aukojo ir Eucharistinei procesijai vadovavo Vilniaus šv. Juozapo kunigų...

Atlaidai Vidiškėse

2016 M. GEGUŽĖS 29 D. SEKMADIENĮ KVIEČIAME VISUS PARAPIJOS TIKINČIUOSIUS, SVEČIUS IR KRAŠTIEČIUS Į ŠVČ. M. MARIJOS APSILANKYMO TITULINIUS ATLAIDUS VIDIŠKĖSE PROGRAMOJE 9.00 val. Šv. Mišios ir Eucharistinė procesija Šv. Mišias aukos ir procesijai vadovaus Vilniaus...

Motinos diena

Kasmet gegužės mėnesio pirmąjį sekmadienį Katalikų Bažnyčia švenčia Motinos dieną. Šiais metais Motinos dieną šventėme gegužės 1–ąją, t.y. šeštąjį Velykų sekmadienį. Gausiai Vidiškių bažnyčioje susirinkę tikintieji meldėsi už gyvas mamas, močiutes, dėkojo už Dievo...

„Šią dieną laimingą Viešpats padarė..!“

„Šią dieną laimingą Viešpats padarė..!“ Brangūs broliai ir seserys Kristuje,                  Kristaus Prisikėlimo šventėje Bažnyčia iš visos širdies gieda velykinės psalmės atliepą: „Šią dieną laimingą Viešpats padarė…!“. Jėzaus Prisikėlimas įvyko pirmąją...

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDOS

Vidiškių Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčioje: Kovo 20 d. Viešpaties kančios (Verbų) sekmadienis. Šv. Mišios 9.00 val. Kovo 23 d. Didysis trečiadienis. Šv. Mišios 17.00 val. Kovo 24 d. Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės Šv. Mišios 16.00 val. Kovo 25 d....

Pelenų diena

Vasario 10d. Pelenų trečiadienis Šv. Mišios 09.00...

Atnaujinta nuotraukų galerija

Su džiaugsmu pranešame, kad papildėme nuotraukomis galeriją. Pasigrožėkite, kaip atrodo žiemą Vidiškių apylinkės ir Vidiškių Švc. M. Marijos apsilankymo bažnyčia. Galeriją čia.

Kalėdų laiko pamaldos

VIDIŠKIŲ ŠVČ. M. MARIJOS APSILANKYMO BAŽNYČIOJE Gruodžio 24 d. Piemenėlių šv. Mišios 18.00 val. Gruodžio 25, 26, 27 d. šv. Mišios 9.00 val. Gruodžio 31 d. šv. Mišios 17.00 val. Sausio 1 d. ir 3 d. šv. Mišios 9.00 val....

Susitaikymo pamaldos

Gruodžio 19 dieną, 14:00 val. Vidiškių Švč. M. Marijos apsilankymo bažnyčioje vyks Advento susitaikymo – atgailos pamaldos. Kviečiame visus paruošti savo širdutes Jėzaus gimimo...