PALŪŠĖS ŠV. JUOZAPO BAŽNYČIA

Kaledu laiko pamaldosGruodžio 25, 26, 27 d. šv. Mišios 11.00 val.

Sausio 1 d. ir 3 d. šv. Mišios 11.00 val.