Metraštis

Džiaukitės! Jis gyvas!

Šventajame Rašte nerašoma, kaip Jėzus prisikėlė. Šis įvykis neturėjo liudininkų ir toliau tebėra slėpinys. Per Kalėdas šis egzaminas paprastesnis – kiekvienai motinai su kūdikiu ant rankų duota malonė atspindėti Dievo gimimo slėpinį. O kas įrodys, kad numirėlis gali...

Lietuvos Vyskupų Velykinis Ganytojiškasis laiškas

Prisikėlusio Jėzaus dovana   2020 m. balandžio 9 d. Brangūs broliai ir seserys, Su šv. Velykomis! Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimas iš numirusių yra džiugiausia žinia, kokią žmonija yra girdėjusi! Sveikiname Jus šią didžią mūsų tikėjimo šventės dieną!...

Sveikinimas Šv. Velykų proga

„Brangieji, su tikėjimu ženkime į Didžiąją savaitę minėti Jėzaus kančios, mirties ir prisikėlimo“, – šiomis dienomis kviečia mūsu popiežius Pranciškus. „Visi, kas negalės dalyvauti liturginėse apeigose, tesimeldžia namuose, naudodamiesi ir technologinių priemonių...

Kūčių stalo palaiminimo malda

Laukdami Kalėdų šventės, susirinkome prie Kūčių stalo, ženklinančio mūsų vienybę ir meilę. Viešpatie, palaimink mūsų stalą, suteik mūsų šeimai sveikatos ir gerovės ir išlaikyk tavo meilės vienybėje, o mirusius tėvus ir protėvius apdovanok dangaus laime. Vardan Dievo,...

Šv. Lauryno atlaidai

Šv. Lauryno atlaidai vyks Palūšėje, rugpjūčio 11d. 11.00 val.  Šv. Mišias aukos kun. Mozė Mitkevičius. Giedos Vilniaus arkikatedros bazilikos grigališkasis choras „Schola Gregoriana Vilnensis“ (vadovas Dainius Juozėnas), vargonuos Agnė Petruškevičiūtė (Vilniaus Šv....

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDOS

Balandžio 14 d. Viešpaties kančios (Verbų) sekmadienis. Šv. Mišios 11.00 val. (Šventinamos verbos). Balandžio 21 d. Šv. Velykos (sekmadienis). Šv. Mišios 11.00 val. Balandžio 22 d. Šv. Velykų II-oji diena. Šv. Mišios 11.00...

Sekmadienį, 23 dieną Šv. Mišių nebus

Šį sekmadienį, t.y. rugsėjo 23 d. Šv. Mišių mūsų bažnyčiose nebus. Sekmadienio Mišios bus aukojamos iš vakaro, tai yra šeštadienį. Vidiškėse – 17.00 . Palūšė – 17.00. Linkmenys – 18.00. Ignalina – 18.00.

Šv. Juozapo tituliniai atlaidai

Kovo 19 d. (pirmadienis) Palūšės bažnyčioje šv. Juozapo tituliniai atlaidai. 11.00 val. Šv. Mišios, o po Šv. Mišių agapė Palūšės klebonijoje. Kviečiame dalyvauti.

Rekolekcijos

Kovo 24 d. (šeštadienis) Rekolekcijos IGNALINOS, VIDIŠKIŲ ir LINKMENŲ parapijose. PROGRAMA: 14.00 val. Rekolekcijos Linkmenų bažnyčioje 16.00 val.  Rekolekcijos Vidiškių bažnyčioje 18.00 val. Rekolekcijos Ignalinos bažnyčioje Bus aukojamos Šv. Mišios ir klausoma...

ATGIMUSI MAŽOJI ARCHITEKTŪRA VĖL PUOŠIA PALŪŠĘ

Dažname kaime ar miestelyje bažnyčia kaip architektūrinis statinys yra didžiausia tos vietovės puošmena, o ką jau bekalbėti apie Palūšės šv. Juozapo bažnyčią, seniausią medinę Lietuvos bažnyčią, statytą tik kirvį ir pjūklą naudojant, savo viduje saugančią daug...

Pamaldos Kalėdų laikotarpyje

Palūšės šv. Juozapo bažnyčioje Gruodžio 24 d. 11.00 val. Sekmadienio Šv. Mišios Gruodžio 25, 26 d. Kalėdų šv. Mišios 11.00 val. Gruodžio 31 d. šv. Mišios 11.00 val. Sausio 1 ir 7 d. šv. Mišios 11.00...

Mišių tvarka Visų Šventųjų ir Vėlinių dienomis

LAPKRIČIO 1d. (trečiadienis) Šv. Mišios: 11.00 val. po Šv. Mišių procesija į Palūšės kapines LAPKRIČIO 2d. (ketvirtadienis) Šv. Mišios: 11.00 val. Oktavos Šv. Mišios. LAPKRIČIO 5d. (sekmadienis) Šv. Mišios: 11.00 val. Oktavos Šv....

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDOS

Balandžio 9 d. Viešpaties kančios (Verbų) sekmadienis. Šv. Mišios 11.00 val. (Šventinamos verbos). Balandžio 16 d. Šv. Velykos (sekmadienis). Šv. Mišios 11.00 val. Balandžio 17 d. Šv. Velykų II-oji diena. Šv. Mišios 11.00...

GAVĖNIOS SUSIKAUPIMO DIENA PALŪŠĖJE

Palūšė 2017.04.01 Susikaupimo dieną ves kun. Aleksandr Gaičauskas (Ignalinos vikaras). Susikaupimo dienos planas: 10.00 val. Suvažiavimas į Palūšės kleboniją. 10.30 val. Malda (himnas į Šv. Dvasią). 11.00 val. I Konferencija ( tema: Krikščionio / Kataliko tapatybė....

Brangus broliai ir seserys Kristuje,

Sveikiname Jus Šventų Kalėdų proga ir linkime, kad šviesa ir ramybė įžengtų į jūsų namus, į jūsų šeimas, į jūsų gyvenimą.                       Kai sakome “Su Šventom Kalėdom”, ne tik ištariame gražius žodžius, pamaldų troškimą. Ne! Tai palinkėjimas, kurį lydi labai...

Šventinio laikotarpio Šv. mišių tvarka

Palūšės šv. Juozapo bažnyčioje Gruodžio 25, 26 d. šv. Mišios 11.00 val. Sausio 1 ir 8 d. šv. Mišios 11.00 val. Ignalinos Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Gruodžio 24 d. Piemenėlių šv. Mišios 20.00 val. Gruodžio 25, 26 d. šv. Mišios 10.00 ir 13.00 val. Gruodžio 31 d....

Restauruojama Palūšės Šv. Juozapo bažnyčia

Palūšės Šv. Juozapo bažnyčioje vyksta atnaujinimo darbai: keičiama sena stogo danga, gegnės ir lietaus nutekėjimo latakai. Naujai perdažytos bažnyčios išorės sienos. Akmeniniai pamatai padengti medžiaga, apsaugančia nuo „bio organikos“. Atnaujinti ir šalia bažnyčios...

Brangūs tikintieji

Brangūs tikintieji, Šių metų rugsėjo 14 d. mūsų Ganytojų sprendimu esu paskirtas tolimesnei kunigiškajai tarnystei į Naujosios Vilnios Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės, parapiją. Dėkodamas Dievui už Ignalinos, Vidiškių, Palūšės ir Linkmenų parapijų tikinčiuosius,...

Choro „Harmonium“ iš JAV koncertas

Liepos 2 d., 18 val. Palūšės Šv. Juozapo bažnyčioje vyko choro „Harmonium“ iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Moristauno, koncertas. Meno vadovė ir dirigentė – Anne Matlack. Žmonių pilnutėlėje bažnyčioje skambėjo religinės Renesanso giesmės, šiuolaikinių autorių...

Atlaidai Vidiškėse

2016 M. GEGUŽĖS 29 D. SEKMADIENĮ KVIEČIAME VISUS PARAPIJOS TIKINČIUOSIUS, SVEČIUS IR KRAŠTIEČIUS Į ŠVČ. M. MARIJOS APSILANKYMO TITULINIUS ATLAIDUS VIDIŠKĖSE PROGRAMOJE 9.00 val. Šv. Mišios ir Eucharistinė procesija Šv. Mišias aukos ir procesijai vadovaus Vilniaus...

„Šią dieną laimingą Viešpats padarė..!“

„Šią dieną laimingą Viešpats padarė..!“ Brangūs broliai ir seserys Kristuje,                  Kristaus Prisikėlimo šventėje Bažnyčia iš visos širdies gieda velykinės psalmės atliepą: „Šią dieną laimingą Viešpats padarė…!“. Jėzaus Prisikėlimas įvyko pirmąją...

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDOS

Kovo 20 d. Viešpaties kančios (Verbų) sekmadienis. Šv. Mišios 11.00 val. Kovo 27 d. Šv. Velykos (sekmadienis). Šv. Mišios 11.00 val. Kovo 28 d. Šv. Velykų II-oji diena. Šv. Mišios 11.00...

Kalėdų laiko pamaldos

PALŪŠĖS ŠV. JUOZAPO BAŽNYČIA Gruodžio 25, 26, 27 d. šv. Mišios 11.00 val. Sausio 1 d. ir 3 d. šv. Mišios 11.00...