Palūšės Šv. Juozapo bažnyčioje vyksta atnaujinimo darbai: keičiama sena stogo danga, gegnės ir lietaus nutekėjimo latakai. Naujai perdažytos bažnyčios išorės sienos. Akmeniniai pamatai padengti medžiaga, apsaugančia nuo „bio organikos“.

Atnaujinti ir šalia bažnyčios ir senosiose kapinėse stovintys kryžiai. Šiai dienai restauruojama ir Švč. M. Marijos skulptūra, kuri atsiras šventoriuje.

Nuoširdžiai dėkojame UAB „Caparol Lietuva“ už suteiktą paramą dažais, pigmentu ir gruntu medžiui. Darbininkams atliekantiems darbus ir visiems mūsų parapijos geradariams.

Telaimina Jus Dievas.