Artėjant šventoms Kalėdoms ir Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios 20-ųjų konsekracijos metinių iškilmei, nuoširdžiai sveikiname Jus sudėdami visus savo linkėjimus į Dievo Motinos rankas ir širdį, prašydami, kad Ji globotų Jus, melstų taikos, džiaugsmo ir ramybės ateinantiems Naujiesiems 2020-iesiems Viešpaties malonės metams.

Kartu švęsdami šiuos istorinius įvykius, mes, tikintieji, žinome, kad per juos pasireiškia Dievo Apvaizdos globa, o praeities įvykių atminimas tampa proga šlovinti Viešpatį už visa, ką Jis yra davęs, ir dėkoti tiems, per kuriuos Jis veikė.

Žvelgdami į Kalėdų slėpinį bei priimdami neįkainojamą Dievo dovaną – pasaulio gelbėtoją Jėzų Kristų – nuoširdžiai dėkojame, kad per visus šiuos mūsų tikėjimo kelionės metus esate kartu su mumis!

Kristaus atnešta šviesa teapšviečia kiekvieną Jūsų gyvenimo šešėlį ir tepadaro Jus ryžtingus Džiugiosios naujienos skelbėjus.

Palaimintų šv. Kalėdų, džiugių akimirkų artimųjų draugijoje ir gausių Dievo malonių Naujaisiais Metais!

Sveikina Ignalinos, Palūšės ir Linkmenų parapijose tarnaujantys kunigai.

Šv. Kalėdos, 2019 m.