Gruodžio 25, 26, 30 d.
Kalėdų šv. Mišios 11.00 val.

Sausio 1 ir 6 d.
šv. Mišios 11.00 val.