VIDIŠKIŲ ŠVČ. M. MARIJOS APSILANKYMO BAŽNYČIOJE

Kaledu laiko pamaldosGruodžio 24 d. Piemenėlių šv. Mišios 18.00 val.
Gruodžio 25, 26, 27 d. šv. Mišios 9.00 val.
Gruodžio 31 d. šv. Mišios 17.00 val.
Sausio 1 d. ir 3 d. šv. Mišios 9.00 val.