Vidiškių Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčioje:

Kovo 20 d. Viešpaties kančios (Verbų) sekmadienis. Šv. Mišios 9.00 val.

Kovo 23 d. Didysis trečiadienis. Šv. Mišios 17.00 val.

Kovo 24 d. Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės Šv. Mišios 16.00 val.

Kovo 25 d. Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias Vidiškių bažnyčioje 15.00 val.

Kryžiaus pagarbinimo pamaldos 16.00 val.

Kovo 26 d. Didysis šeštadienis. Velyknakčio Šv. Mišios 18.00 val.

Kovo 27 d. Šv. Velykos (sekmadienis). Šv. Mišios 9.00 val.

Kovo 28 d. Šv. Velykų II-oji diena. Šv. Mišios 9.00 val.