Kasmet gegužės mėnesio pirmąjį sekmadienį Katalikų Bažnyčia švenčia Motinos dieną.
Šiais metais Motinos dieną šventėme gegužės 1–ąją, t.y. šeštąjį Velykų sekmadienį. Gausiai Vidiškių bažnyčioje susirinkę tikintieji meldėsi už gyvas mamas, močiutes, dėkojo už Dievo joms suteiktą malonę – būti mama . Šv. Mišias kaip visuomet nuoširdžiai aukojo vikaras kun. Valentinas Dulko, Dievo Žodį skaitė Simonas ir Jokūbas, visuotinę maldą – Faustina. Šv. Mišių metu vikaras kun. Valentinas pasakė gražų pamokslą apie mamas, apie nieko nekainuojančią, bet pasiaukojančią ir neįkainojamą motinų meilę savo vaikams. Po šv. Mišių mamų laukė staigmena – joms skirtas koncertas. Koncertą mamytėms dovanojo mūsų parapijiečiai, Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos auklėtiniai.
Kanklėmis kankliavo Ievutė Kandratavičiūtė, gitara grojo Tauras Jokūbas Rakštelis, o akordeonais – broliai Simonas ir Jokūbas Čeponiai. Skambėjo vikaro kun. Valentino, parapijiečių Dovilės ir Stasės skaitomos eilės, skirtos Motinoms ir Švč. Mergelei Marijai, Dievo ir mūsų visų Dangiškajai Motinai.
Po šv. Mišių, kunigas iškilmingai palaimino kiekvieną mamą.