2016 M. GEGUŽĖS 29 D.

SEKMADIENĮ

KVIEČIAME

VISUS PARAPIJOS TIKINČIUOSIUS, SVEČIUS IR KRAŠTIEČIUS

Į ŠVČ. M. MARIJOS APSILANKYMO TITULINIUS

ATLAIDUS VIDIŠKĖSE

PROGRAMOJE

9.00 val. Šv. Mišios ir Eucharistinė procesija

Šv. Mišias aukos ir procesijai vadovaus Vilniaus kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. Saulius Bužauskas

Po Šv. Mišių -Agapė ( bendruomenės virta žuvienė ir suneštinės vaišės)