Brangūs tikintieji,

Šių metų rugsėjo 14 d. mūsų Ganytojų sprendimu esu paskirtas tolimesnei kunigiškajai tarnystei į Naujosios Vilnios Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės, parapiją.

Dėkodamas Dievui už Ignalinos, Vidiškių, Palūšės ir Linkmenų parapijų tikinčiuosius, kuriems tarnavau daugiau nei metus, š. m. rugsėjo 25 d. (sekmadienį) 10.00 val. ir 13.00 val. kviečiu į padėkos Šv. Mišias Ignalinos bažnyčioje.

Šiais, popiežiaus Pranciškaus paskelbtais Gailestingumo metais, šv. Mišių aukoje prisiminsiu visus, kuriems tarnavau skelbdamas Dievo Žodį ir teikdamas Šv. Sakramentus.

Spalio 2 d. (sekmadienį) 10.00 val. Ignalinos bažnyčioje, švenčiant Šv. Kūdikelio Jėzaus Teresėlės atlaidus, su parapijiečiais pasisveikins ir Šv. Mišias aukos naujai paskirtai vikaras kun. Aleksandr Gaičauskas, iki šiol tarnavęs Pabradės Švč. M. Marijos, Šeimos Karalienės, parapijoje.

Tą pačią dieną 13.00 val. Linkmenų bažnyčioje, švenčiant šv. Arkangelo Mykolo atlaidus, Šv. Mišias aukos naujai paskirtas vikaras kun. Aleksandr Gaičauskas.

Maldos vienybėje

Kun. Valentin Dulko