Sveikiname Jus Šventų Kalėdų proga ir linkime, kad šviesa ir ramybė įžengtų į jūsų namus, į jūsų šeimas, į jūsų gyvenimą.

                      Kai sakome “Su Šventom Kalėdom”, ne tik ištariame gražius žodžius, pamaldų troškimą. Ne! Tai palinkėjimas, kurį lydi labai aiškus suvokimas ir dovana, kuri yra pati gražiausia iš visų dovanų.

                      Kas ta “gražiausia dovana”, suteikianti prasmę visoms dovanoms, kurias esame įpratę per Kalėdas dovanoti vieni kitiems?

                      Tai guodžianti tiesa, kad Dievas nužengė iš Dangaus ir atėjo ištiesti man savo ranką. Jis paėmė mane už rankos. Dabar mano ranka yra jo rankoje. Aš esu Dievo rankoje.

                      Dievas atėjo ištiesti mums savo ranką. Paduokim jam savąją. Išmokime keliauti savo ranką laikydami Viešpaties rankoje. O kita ranka tebus dėmesinga mūsų brolių poreikiams.

                      Džiugių ir palaimingų šv. Kalėdų ir Naujųjų 2017 – ųjų mūsų Viešpaties metų!

Sveikina Ignalinos, Vidiškių, Palūšės ir Linkmenų parapijoje tarnaujantys kunigai.

Šv. Kalėdos, 2016 m.