Balandžio 9 d. Viešpaties kančios (Verbų) sekmadienis. Šv. Mišios 9.00 val. (Šventinamos verbos)

Balandžio 12 d. Didysis trečiadienis. Šv. Mišios 17.00 val.

Balandžio 13d. Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės Šv. Mišios 17.00 val.

Balandžio 14 d. Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias Vidiškių bažnyčioje 16.00 val.

Kryžiaus pagarbinimo pamaldos 17.00 val.

Balandžio 15 d. Didysis šeštadienis. Velyknakčio Šv. Mišios 18.00 val.

Balandžio 16 d. Šv. Velykos (sekmadienis). Šv. Mišios ir procesija 9.00 val.

Balandžio 17 d. Šv. Velykų II-oji diena. Šv. Mišios 9.00 val.