Vidiškių Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčioje

Gruodžio 24 d. 09.00 val. Sekmadienio Šv. Mišios

18.00 val. Piemenėlių šv. Mišios

Gruodžio 25, 26 d. šv. Mišios 9.00 val.

Gruodžio 31 d. šv. Mišios 9.00 val.

Sausio 1 ir 7 d. šv. Mišios 9.00 val.