Gruodžio 24 d.
Piemenėlių šv. Mišios 18.00 val.

Gruodžio 25, 26, 30 d.
Kalėdų šv. Mišios 9.00 val.

Sausio 1 ir 6 d.
šv. Mišios 9.00 val.