Pelenų trečiadieniu pradėjome gavėnios laikotarpį. Šiame 40 atgailos dienų laike Bažnyčia kviečia maldai, pasninkui ir išmaldai. Tam, kad sąmoningai išgyventume šį laiką, mūsų parapijoje gavėnios metu vyks akcija „Pasninko dėžė“.
Penktadieniais esame kviečiami maldai ir pasninkui. O sekmadienį ateidami švęsti Eucharistijos, atneškime negendančio maisto produktų į pasninko dėžę, kuri stovi presbiterijoje. Šie maisto produktai bus skirti mūsų parapijos Caritui. Kviečiame visas šeimas į šią gavėnios mokyklą, kad šis laikas būtų Malonės metas ir pagalba ruošiantis Prisikėlimo slėpinio šventimui.

pasninko_deze