Kolpingo šeima

Trumpa istorija

Ignalinos Kolpingo šeima įkurta 1992 m. spalio mėnesį. Yra visuomeninė , pelno nesiekianti savarankiška ir savanoriška organizacija ir veikloje yra mažiausia Nacionalinės Kolpingo draugijos ir Tarptautinės Kolpingo draugijos grandis. Įkūrėjas kun. Adolfas Kolpingas (1813-1865) – vienas žymiausių 19a. krikščioniško socialinio mokymo vadovų, kurio idėjos ir veikla įgijo tarptautinį mastą. Tai demokratiška katalikų švietėjiškos veiklos bendruomenė.
Ignalinos Kolpingo šeima per visą gyvavimo laikotarpį vykdė įvairią projektinę švietėjiškąir socialinę veiklą, bendradarbiaudama su švietimo ir savivaldos institucijomis ir Bažnyčia.

 

Apie mus

Šiuo metu Ignalinos Kolpingo šeimos sudėtis:
Pirmininkė – Agota Ramutė Rimšelienė
Pavaduotoja – Ona Motiejonienė
Sekretorė – Irena Žilėkienė
Nariai: Pranutė Bilkienė, Vytautas Bilkis, Danutė Bučelienė, Nastutė Laurinėnienė, Mykolas Rimšelis, Teofilė Šipkauskienė, Jadvyga Senovaitienė, Eugenija Šukienė, Vida – Vanda Vaickuvienė, Žilėnas Jonas.

 

Veikla

Kolpingiečiai aktyviai dalyvauja parapijos gyvenime. Dauguma gieda bažnyčios chore. Jau 15 metų vedame pasirengimo sakramentinei santuokai kursus. Kursuose dalyvavo apie 300 porų. Dalyvaujame Vilniaus arkivyskupijos ir Lietuvos Kolpingo draugijos organizuojamuose renginiuose. Aktualią seminarų medžiagą šeimos tema publikuojame rajono spaudoje.
Šiai metais vykdėme projektą „Santuokinės meilės liudijimai“
Projekto eigoje vyko šie renginiai:

  •  „Linksmai apie santuoką“
  • „Ar galima tuoktis tik iš meilės“
  • „Santuokinės meilės stiprybė – atleidimo malonė“
  •  Baigiamasis šventinis renginys“Meilės dainos“

Beveik visuose renginiuose buvo skaitomi pranešimai su pateiktimis ekrane; Savo patirtį liudijo poros…
Turime naujų idėjų… Su Dievo, bendraminčių ir rėmėjų pagalba tikimės įgyvendinti…
Projekto renginiai užfiksuoti nuo traukose, pateikta informacija rajono spaudoje.

Šrifto dydis

Psichologinės konsultacijos

Skelbiame, kad vykdant Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektą ,,Auginame šeimų bendruomenę‘‘, teikiamos individualios psichologės Arianos Karpovičiūtės konsultacijos. Telefono numeris registracijai ar pasiteiravimui: 8-699-68405.