2018 m. balandžio 1 d. pradedamas įgyvendinti bendras Ignalinos Švč. M. Marijos Gimimo parapijos ir Daugpilio Jėzaus Širdies parapijos projektas „Ignalina ir Daugpilis prieš skurdą ir socialinę atskirtį“ Nr. LLI-322. Numatoma šio projekto trukmė – 24 mėnesiai. Vedantysis projekto partneris yra Ignalinos Švč. M. Marijos Gimimo parapija, projekto partneris – Daugpilio Jėzaus Širdies parapija.

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2018-2020 programą. Bendras projekto biudžetas sudaro 199 700,00 Eurų.