2018 m. balandžio 1 d. buvo pradėtas įgyvendinti bendras Ignalinos Švč. M. Marijos Gimimo parapijos ir Daugpilio Jėzaus Širdies parapijos projektas „Ignalina ir Daugpilis prieš skurdą ir socialinę atskirtį“ Nr. LLI-322 (projekto akronimas: „Igda vs poverty”). Numatoma šio projekto trukmė – 24 mėnesiai. Vedantysis projekto partneris yra Ignalinos Švč. M. Marijos Gimimo parapija, projekto partneris – Daugpilio Jėzaus Širdies parapija.

Projektas sieks mažinti socialinę atskirtį bei suteiks galimybes ją patiriantiems vaikams mokytis naujų įgūdžių, atrasti savo talentus ir didinti pasitikėjimą savimi. Projekto veiklomis bus siekiama įtraukti 400 socialiai pažeidžiamų vaikų iš Ignalinos ir Daugpilio regionų. Planuojama organizuoti dešimt vaikų stovyklų Lietuvoje ir Latvijoje, vystyti su jais dirbančių darbuotojų ir savanorių kompetencijas, ir įrengti Jaunimo dienos centrą Ignalinoje. Stovyklose vaikai įvairiomis veiklomis mokysis savęs pažinimo ir bendravimo įgūdžių, dalyvaus kūrybinėse ir komandinėse (muzikos, dailės, sporto ir kt.) programose ir tokiu būdu ugdys labiau pasitikinčią asmenybę. Siekiant projekto veiklų tęstinumo Ignalinos parapijos patalpos bus remontuojamos ir pritaikomos Jaunimo dienos centrui. Tikimasi abiejų partnerių bendradarbiavimo ir po projekto pabaigos.

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 programą. Bendras projekto biudžetas sudaro 199 700,00 eurų, iš kurių 85 proc. arba 169 745,00 eurų sudaro Europos regioninio plėtros fondo (ERPF) lėšos.

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Ignalinos Švč. M. Marijos Gimimo parapija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Informacija apie programą: www.latlit.eu; www.europa.eu; #LATLIT

Vaikų stovykla – “Atrask Save”

Vasario 21 – 23 dienomis Tverečiaus miestelyje, Ignalinos raj. vyko trečioji, paskutinioji (organizuota Lietuvos) vaikų vasaros stovykla – “Atrask Save”. Iš viso dalyvavo 38 vaikai iš Latvijos ir Lietuvos. 15 vaikų iš Latvijos ir 23 – iš Lietuvos. Vieną iš trijų dienų...

Children summer camp „Find yourself“ took place in Ignalina

A 7-day long camp was organized for 50 children from socially excluded families. The camp was held in Ignalina on July 17-24, 2018.  It is the first camp among 10 others that are planned to be organised in both Lithuania and Latvia as a part of the project „Ignalina...