Prieš pradedant įgyvendinti projektą “Ignalina ir Daugpilis prieš skurdą ir socialinę atskirtį” Švč. Mergelės Marijos parapija Ignalinoje turėjo nepanaudotą 158 kv. Metrų ploto pastatą. Šiose patalpose projekto lėšomis buvo planuojama įrengti jaunimo dienos centrą. Šio jaunimo centro tikslas – suteikti jaunimui galimybes dalyvauti socialinėje atskirtyje saviraiškai, bendradarbiavimui ir kitai kūrybinei veiklai.

Šiam projektui įgyvendinti, buvo suplanuoti šie darbai:

  • Stogo remontas;
  • Nauji langai;
  • Naujos durys;
  • Elektros sistemos remontas;
  • Šildymo sistemos remontas;
  • Vandens tiekimo sistemos remontas;
  • Grindų atnaujinimas;
  • Sienų pertvarkymas;

Šiems darbams atlikti buvo numatyta 50624 Eur fondo lėšų.

Norime pasidžiaugti, kad šiuo metu jau baigti visi suplanuoti remonto darbai ir pastatas yra pilnai suremontuotas. Pastate jau vyksta jaunimo dienos centro veikla. Dirba savanoriai. Įrengta labdaringa valgykla.

Pateikiame keletą foto, kaip pastatas atrodė prieš remontą ir kaip atrodo dabar.

Prieš remontą:

Po remonto: