2016 M. GEGUŽĖS 29 D.  

 SEKMADIENĮ  

 KVIEČIAME

VISUS  PARAPIJOS TIKINČIUOSIUS, SVEČIUS IR KRAŠTIEČIUS

Į ŠVČ. M. MARIJOS APSILANKYMO  TITULINIUS

 ATLAIDUS VIDIŠKĖSE

PROGRAMOJE

9.00 val. Šv. Mišios ir Eucharistinė procesija

Šv. Mišias aukos ir procesijai vadovaus Vilniaus kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. Saulius Bužauskas

Po Šv. Mišių -Agapė ( bendruomenės virta žuvienė ir  suneštinės vaišės)