Pavasarį švenčiamos visų laukiamos Velykos – Kristaus prisikėlimo šventė. O mažieji, ypač, laukia Atvelykio šventės ir džiaugiasi taip vadinamosiomis vaikų Velykėlėmis.Tą dieną daug šurmulio, linksmybių ir vaikų klegesio aidėjo vaikų dienos centre ,,Eldoradas‘‘. Šventėje kartu dalyvavo ir vaikų tėveliai. Kunigas klebonas Vidas pasakojo vaikams apie Velykų šventės esmę, prasmę ir tradicijas. Vaikai dalijosi savomis patirtimis ir įspūdžiais. Žaidėme lietuvių liaudies žaidimus ir ratelius, rungėmės judriose estafetėse tarp vaikų ir suaugusiųjų komandų. Vaikai galėjo pademonstruoti savo meninius gebėjimus kūrybinėje užduotyje ,,Nuspalvink margutį‘‘. Puošėme, spalvinome, marginome neįprasto dydžio kiaušinį. Minėme ir spėjome mįsles, kūrybiškai ir išradingai užbaiginėjome priežodžius, patarles, sakinukus. Daugiausia emocijų sukėlė ,, Margučių ridenimo‘‘ varžytuvės. Kieno margutis stipriausias, taikliausias ir kiečiausias, ir kam pavyks surinkti daugiausia margučių. Po linksmų žaidimų ir užduočių laukė šventinės vaišės ir saldžios dovanėlės.

Viešpats šią dieną mums davė,  –
Džiūgaukim, kelkim linksmybes, aleliuja.

Ignalinos VDC ,,Eldoradas‘‘ vadovė  Vaiva Juršėnienė