Viešpats šią dieną mums davė, –

Džiūgaukim, kelkim linksmybes, aleliuja.

Pilna džiugesio ir linksmybių diena vaikų dienos centre. Skambėjo dainos, muzika, aidėjo vaikų juokas ir šventinis šurmulys. Vaikus aplankė svečiai – Kunigas vikaras Aleksandras, kuris papasakojo apie Velykų, Atvelykio prasmę, kvietė būti gailestingiems, supratingiems, atlaidžiais vieni kitiems. Tarp svečių ir šeima iš Švenčionių rajono Labanoro kaimo. Svečiai mokė vaikus sutartinių – atlieptinių. Klausėmės tokių instrumentų, kaip kanklių ir birbynės skleidžiamos muzikos garsų. Vaikai galėjo patys išbandyti šiuos instrumentus. Žaidėme žaidimus, šokome ratelius, minėme mįsles, rungėmės margučių ridenimo varžytuvėse.

Jėzus prisikėlė… Su Prisikėlusiuoju!

Vaikų dienos centro ,,Eldoradas‘‘ vadovė    Vaiva Juršėnienė