II eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (1 Sam 3, 3b–10. 19) Samuelis ilsėjosi Viešpaties šventykloje, kur buvo Dievo skrynia. Ir Viešpats sušuko: „Samueli!“ Tasai atsiliepė: „Aš čia!“ Paskui nubėgo pas Elį ir pakartojo: „Aš čia! Juk šaukei mane“. Anas atsakė: „Nešaukiau. Eik ir miegok!“....

KRISTAUS KRIKŠTAS

Pirmasis skaitinys (Iz 42, 1–4. 6–7) Štai ką sako Viešpats: „Štai mano tarnas, kurį aš remiu, – mano išrinktinis, kuriuo aš gėriuosi. Suteikiau jam savo dvasios, kad neštų tautoms teisingumą. Jis nerėks, nekels triukšmo, ir gatvėje nesigirdės jo balso. Jis nenulauš...

KRISTAUS APSIREIŠKIMAS Trys Karaliai

Pirmasis skaitinys (Iz 60, 1–6) Kelkis, nušvisk, Siono kalne, nes tavo šviesa jau ateina ir Viešpaties šlovė ant tavęs suspindi. Žemę štai sutemos gaubia, tautas tamsybė dar dengia. Tačiau virš tavęs Viešpats jau spindi, tau jo šlovė apsireiškia. Tautos keliaus prie...

II sekmadienis po Kalėdų

Pirmasis skaitinys (Sir 24, 1–2. 8–12) Aukštai išmintis savo prigimtį kelia ir girias, puikuojas prieš savąją tautą. Bendrijoj Aukščiausiojo burną atvėrus, ji šitaip didžiuojas prieš jo kareiviją: „Visatos Kūrėjas ir mano Leidėjas pastovią buveinę man teikės nurodyt....

ŠVENTOJI ŠEIMA: JĖZUS, MARIJA, JUOZAPAS

Pirmasis skaitinys (Sir 3, 2–6. 12–14) Vaikams Dievas liepė godot savo tėvą ir motinos nuomonę reikiamai gerbti. Kas tėvą godoja – sau nuodėmes dildo. Kas motiną gerbia, tas lobį sau krauna. Kas tėvą godoja – vaikais savo džiaugsis; kada besimelstų, jis bus...