Vilniuje susitiko caritiečiai

Rugsėjo 18 dieną grupelė Ignalinos parapijos Carito atstovų ir kunigas Miroslavas Anuškevičius dalyvavo Vilniaus arkivyskupijos (VA) Carito 33-ojo sezono pradžios šventiniame renginyje. Ta proga Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje šv. Mišias Vilniaus...

25 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Išm 2, 12. 17–20) Bedieviai kalbėjo: „Šalin tą teisuolį! Jis drumsčia ramybę, neduoda gyventi. Jis mums priekaištauja: mes teisę pažeidžią; ir kaltina nuolat: mes laužą dorovę. Kokia čia teisybė, tuojau pamatysim, mes pažiūrėsim, kuo baigsis jo...

XXIV eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Iz 50, 5–9a) Viešpats Dievas atvėrė man ausį. Aš nesigyniau, atgal nesitraukiau. Daviau savo nugarą mušantiems, atkišau savo žandenas raunantiems. Nenugręžiau veido nuo tų, kurie plūdo ir spjaudė. Tačiau man padės Viešpats Dievas, todėl aš nebūsiu...

XXIII eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Iz 35, 4–7a) Sakykite tiems, kurie nusiminę: „Drąsos! Nebijokite! Štai jūsų Dievas! Ateina jo kerštas ir atpildas. Pats Dievas ateis ir jus išgelbės“. Tuomet atsimerks akliesiems akys, atsivers kurtiesiems ausys. Raišasis pašoks tartum elnias, ir...

22 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Įst 4, 1–2. 6–8) Mozė kalbėjo į tautą: „Izraeli, klausyk tų įstatymų bei nuostatų, kurių aš jus mokiau laikytis. Juos vykdykite, kad gyventute ir įžengę užvaldytumėte šalį, kurią Viešpats, jūsų tėvų Dievas, jums duoda. Jūs nieko nepridėkite prie...