31 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Įst 6, 2–6) Mozė kalbėjo į tautą: „Bijok, Izraeli, Viešpaties, savo Dievo: laikykis visų jo įsakymų, kuriuos aš tau skelbiu; laikykis patsai, tesilaiko ir tavo vaikai bei vaikaičiai, – per visas savo gyvenimo dienas, kad tavo gyvenimas ilgas būtų....

30 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Jer 31, 7–9) Štai ką sako Viešpats: „Džiaugsmingai sveikinkite Jokūbą, valiuokite pirmajai tautai! Skelbkite, giedokite, sakykite: ‘Viešpats išgelbėjo savąją tautą, Izraelio išlikusius žmones!’ Štai juos parvesiu iš šiaurės šalies,...

29 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Iz 53, 10–11) Viešpats jautė palankumą savam sumuštajam, pagydė tą, kuris savo gyvybę aukojo už nuodėmes. Užtat jis matys palikuonių, gyvens ilgą laiką. Per jį bus pasiekta, kas Viešpačiui patinka. Po sielos vargų jis regės šviesą ir turės gausingą...

28 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Išm 7, 7–11) Prašiau supratimo – ir buvo man duotas; šaukiaus išminties – pas mane ji atėjo. Bandžiau ją palygint su skeptrais ir sostais, bet jai neprilygo nė turtai didžiausi. Prieš ją net brangiausiais akmuo tėra niekis, ir auksas – tik smėlis,...

27 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Pr 2, 18–24) Viešpats Dievas kalbėjo: „Negerai, kad žmogus yra vienas. Padarysiu aš jam pagalbą, kuri jį atitiktų“. Padaręs iš žemių visus lauko gyvulius ir padangių paukščius, Viešpats Dievas atvedė pas žmogų, kad pamatytų, kaip juos tasai...