ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (Žolinė)

Pirmasis skaitinys (Apr 11, 19a; 12, 1. 3–6a. 10ab) Iš Apreiškimo knygos Atsidarė danguje Dievo šventykla, ir pasirodė šventykloje jo Sandoros skrynia. Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos...

XIX eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (1 Kar 19, 9a. 11–13a) Iš pirmosios Karalių knygos Atėjęs ligi Dievo kalno Horebo, Elijas užsuko į urvą nakvynės. Į jį štai prabilo Viešpats: „Išeik ir stokis ant kalno prieš Viešpatį!“ Ir štai praėjo Viešpats. Pirm Viešpaties ėjo stiprus, smarkus...

XVIII eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Iz 55, 1–3) Iš pranašo Izaijo knygos „Visi, kurie trokštate, ateikite prie vandens! Teateinie ir tie, kurie pinigų neturi! Įsigykite duonos ir valgykite! Ateikite, įsigykite vyno ir pieno – veltui, be sidabro! Kodėl sidabru jūs mokate už tai, kas...

Linksmosios ir išradingosios kelionės

Įsibėgėjo vasara kupina saulėtų, šiltų, linksmų akimirkų. Tai ir atostogų metas moksleiviams, kada jie gali ir pramogauti, ir pamatyti, ir sužinoti daug naujų dalykų, patirti teigiamų emocijų bei įspūdžių. Vienas iš tokių būdų – kelionės. Vykdant Ignalinos rajono...