Balandžio 9 d. Viešpaties kančios (Verbų) sekmadienis. Šv. Mišios 10.00 ir 13.00 val. (Šventinamos verbos)

Balandžio 10 d. Didysis pirmadienis. Šv. Mišios 18.00 val.

Balandžio 11 d. Didysis antradienis. Šv. Mišios 9.00 val.

Balandžio 12 d. Didysis trečiadienis. Šv. Mišios 18.00 val.

Balandžio 13 d. Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės Šv. Mišios 18.00 val.

Balandžio 14d. Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias Ignalinos bažnyčioje 17.00 val.

  Kryžiaus pagarbinimo pamaldos 18.00 val.

Balandžio 15 d. Didysis šeštadienis. Velyknakčio Šv. Mišios 20.00 val.

Balandžio 16 d. Šv. Velykos (sekmadienis). Šv. Mišios ir procesija 7.00 ir 10.00 val. Velykų dienos Mišios.

Balandžio 17 d. Šv. Velykų II-oji diena. Šv. Mišios 10.00 ir 13.00 val.