Balandžio 14 d. Viešpaties kančios (Verbų) sekmadienis.

Šv. Mišios 10.00 ir 12.00 val. (Šventinamos verbos)

Balandžio 15d. Didysis pirmadienis. Šv. Mišios 18.00 val.

Balandžio 16 d. Didysis antradienis. Šv. Mišios 9.00 val.

Balandžio 17 d. Didysis trečiadienis. Šv. Mišios 18.00 val.

Balandžio 18 d. Didysis ketvirtadienis. Paskutinės vakarienės Šv. Mišios 18.00 val.

Balandžio 19 d. Didysis penktadienis. Kryžiaus kelias Ignalinos bažnyčioje 17.00 val.

              Kryžiaus pagarbinimo pamaldos 18.00 val.

Balandžio 20 d. Didysis šeštadienis. Velyknakčio Šv. Mišios 20.00 val.

Balandžio 21 d. Šv. Velykos (sekmadienis). Šv. Mišios ir procesija 7.00 ir 10.00 val. Velykų dienos Mišios.

Balandžio 22 d. Šv. Velykų II-oji diena. Šv. Mišios 10.00 ir 12.00 val.

 

Ignalinoje susikaupimo diena balandžio 13 d. Šv. Mišios 18 val.