Rugsėjo 9-tą dieną Ignalinoje švenčiami Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai. Ignaliniečiams tai ir jų lankomos bažnyčios vardas. Iškilmė ragina mus pasišvęsti Dievo Motinai, dėkoti jai už visas suteiktas malones ir prašyti jos pagalbos bei globos ateityje.

Šią iškilmingą dieną, gausiai susirinkusiems žmonėms, Šv. Mišias aukojo kardinolas Audrys Bačkis. Dvasininkas džiaugėsi, matydamas įvairaus amžiaus žmonių veidus, o jo pamokslas buvo skirtas Bažnyčiai kaip šeimai bendrai ir kiekvieno mūsų šeimai, ir mums asmeniškai kaip tos šeimos nariui. Kardinolo teigimu, Dievo planas buvo, kad Jėzus gimtų šeimoje. Jėzus gimė šeimoje ir gyveno šeimoje. Dievas nori, kad būtų šeimos, kad vienas kitam būtumėm atrama, palaikymas, džiaugsmas ir meilė. Kad juoktumėmės ir liūdėtumėm kartu. Tai nėra lengva ir paprasta, bet įmanoma. Visuomenėje daug pagundų, neigiamų pavyzdžių, bet šeimos gerovė įmanoma. Tik Dievas daro stebuklus ir tai, kas neįmanoma, bet mes galime daryti tai, kas įmanoma. Kardinolas šeimą palygino su švyturiu – šviesa, saugumas, ramybė. Pagrindas šeimoje yra vadovautis Meilės himnu (1 Kor 1-8). Meldėsi už Ignalinos parapijos šeimas ir už Bažnyčią kaip šeimą. Bendrystės, išminties, ramybės, nuolankumo ir pagarbos šventė. Skleiskime Gerąją Naujieną savo šeimoje, artimųjų tarpe, bendruomenėje.

Projekto ,,Auginame šeimų bendruomenę‘‘ vadovė Vaiva Juršėnienė