Džiaugiamės ir dėkojame Ignalinos parapijos bendruomenei už jautrias, dosnias, pilnas gerumo širdis  ir pasidalinimą vieni su kitais.

Baigėsi pusseptintos savaitės susikaupimo laikotarpis – Gavėnia.

Nuo pat pradžių krikščionija turėjo tris žymiausius gerus darbus: maldą, pasninką ir išmaldą. Jie negali būti atskiriami vienas nuo kito. Pasninkas yra dvasinis ginklas kovoje prieš netvarkingą prisirišimą prie savęs pačių. Krikščionys yra drąsinami surinkti pasninko metu sutaupytas gėrybes ir išdalyti jas vargstantiems. Kai kas šiandien mąsto, jog skurstančiaisiais turi pasirūpinti valdžia ar kokios nors organizacijos. Bet čia  reikėtų prisiminti Kristaus nuorodą: ,,Vargšų jūs visada turite su savimi‘‘ (Jn12,8). Jei pastebėjai vargšą ar išgirdai apie jį, jau esi pats raginamas padėti (Kun. Artūras Kazlauskas). Taigi pasninko metu sutaupytos gėrybės – maistas, nepasilaikomos sau, bet priešingai, skiriamos kitų gerovei. Džiugu, kad žmonės atsiliepė į raginimą prisidėti prie akcijos ,,Pasninko dėžė‘‘.

Tikėkime, darykime gerus darbus ir būkime atrama vieni kitiems.

Vaikų dienos centro ,,Eldoradas‘‘ vadovė Vaiva Juršėnienė