Trumpa istorija

 

Ignalinos Kolpingo šeima įkurta 1992 m. spalio mėnesį. Yra visuomeninė , pelno nesiekianti savarankiška ir savanoriška organizacija ir veikloje yra mažiausia Nacionalinės Kolpingo draugijos ir Tarptautinės Kolpingo draugijos grandis. Įkūrėjas kun. Adolfas Kolpingas (1813-1865) – vienas žymiausių 19a. krikščioniško socialinio mokymo vadovų, kurio idėjos ir veikla įgijo tarptautinį mastą. Tai demokratiška katalikų švietėjiškos veiklos bendruomenė.
Ignalinos Kolpingo šeima per visą gyvavimo laikotarpį vykdė įvairią projektinę švietėjišką ir socialinę veiklą, bendradarbiaudama su švietimo ir savivaldos institucijomis ir Bažnyčia.

 

Lietuvos Kolpingo draugijos vertybės

 

Tikėjimas- asmeninio santykio su Dievu puoselėjimas per meilę artimui

Šeima- Brandus gyvenimas ir džiaugsmas

Darbas ir savanorystė- Nuolatinis asmeninis ir profesinis tobulėjimas, kūrybiškumas, naudinga veikla tau ir visuomenei

 

Ignalinos Kolpingo šeima nuo 2021m


Pirmininkė – Laima Teteriukovienė
Pavaduotoja – Ona Motiejonienė
Sekretorė – Irena Žilėnienė
Nariai: 20 narių

 

Vykdyta veikla

Nuo 1992m. iki 2021m.  Ignalinos Kolpingo šeimos pirmininkė buvo Agota Ramutė Rimšelienė. Kolpingiečiai aktyviai dalyvavo parapijos gyvenime. Dauguma jų ir dabar gieda bažnyčios chore. Apie 15 metų buvo vedami pasirengimo sakramentinei santuokai kursai. Kursuose dalyvavo apie 300 porų. Dalyvaujame Vilniaus arkivyskupijos ir Lietuvos Kolpingo draugijos organizuojamuose renginiuose. Aktuali seminarų medžiaga šeimos tema, buvo publikuojama rajono spaudoje.
Vykdytas projektas „Santuokinės meilės liudijimai“
Projekto eigoje vyko šie renginiai:

  • „Linksmai apie santuoką“
  • „Ar galima tuoktis tik iš meilės“
  • „Santuokinės meilės stiprybė – atleidimo malonė“
  • Baigiamasis šventinis renginys “Meilės dainos“
  • Beveik visuose renginiuose buvo skaitomi pranešimai; Savo patirtį liudijo poros…
    Projekto renginiai užfiksuoti nuotraukose, pateikta informacija rajono spaudoje.
  • Seminarų ciklas paaugliams iš socialiai remtinų šeimų: ,,Sveikata – kiekvieno žmogaus didžiausias turtas“
  • Nuo 2001m. organizuoti vokiečių ir anglų kalbos kursai pradedantiesiems
  • Nuo 2005m. vykdytas projektas ,,Močiutės mokyklėlė“.

 

Nuo 2022m. pradedamas vykdyti projektas ,,Iš kartų lobyno“. Apie projektą informuosime vėliau.

 

Ignalinos Kolpingo šeima. Būstinės adresas: Mokyklos g. 2, Ignalina. 

El.p ignalinoskolpingoseima@gmail.com; tel.nr.+37062108621

Kodas: 191562060  Sąskaita: LT 685014400014000360