IGNALINOS ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO BAŽNYČIOJE

Kaledu laiko pamaldosGruodžio 24 d. Piemenėlių šv. Mišios 20.00 val.
Gruodžio 25, 26, 27 d. šv. Mišios 10.00 ir 13.00 val.
Gruodžio 31 d. šv. Mišios 18.00 val.
Sausio 1 d. ir 3 d. šv. Mišios 10.00 ir 13.00 val.