Antrąją Šventųjų Kalėdų dieną jaunimas ir vaikai rinkosi į Šventąsias Mišias švęsti Kūdikėlio Jėzaus Gimimo. Po Šventųjų Mišių visi laukė susitikimo su Kalėdų seneliu. Žinia apie Kalėdų senelio apsilankymą parapijos klebonas dalinosi skelbimuose, todėl susirinko labai daug vaikų ir jaunimo. Po Mišių Kalėdų senis, nusileidęs nuo aukščiausio bažnyčios 34 metrų bokšto, pagarbino Prakartėlę ir pasveikino Šventų Kalėdų proga visus susirinkusius. Vaikai, nuotaikingai sutikę Kalėdų senį, jam dainavo, deklamavo ir fotografavosi. Visi gavo dovanų. Dėkojame klebonui už nuotaikingą susitikimą su Kalėdų seneliu mūsų bažnyčioje.