Minint Šviesios Atminties Kunigo Algimanto Keinos (1937-2013) – 3-ias mirties metines Naujojo Daugėliškio Šv. Joakimo ir Onos parapijos bažnyčioje. Šv. Mišioms vadovavo J. Eksc. Jonas Kauneckas. Bendrai maldai gausiai susirinko Ignalinos dekanato kunigai ir tikintieji.