Kvietimas į paskaitą šeimų santykiai: „Bendravimo stiliai“ ir „Konfliktų sprendimo strategija“.