Gruodžio 24 d. 20.00 val.
Piemenėlių šv. Mišios

Gruodžio 25, 26, 30 d.
Kalėdų šv. Mišios 10.00 ir 12.00 val.

Sausio 1 ir 6 d.
šv. Mišios 10.00 ir 12.00 val.