• Rugsėjo 24 d.minima pasaulinė karo pabėgėlių ir migrantų diena.
  • Šia proga Šventasis Tėvas ragina visus tikinčiuosius jungtis bendrai maldai už taiką ir ekonominę lygybę pasaulije. Šia intencija
  • Šv. Mišios bus aukojamos Ignalinos Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje rugsėjo 24 d. 10 valandą.
  • Ir po Šv. Mišių visus maloniai kviečiame į Agapę Carito patalpose Atgimimo g. 8.