2018 m. gegužės 28 d. Ignalinoje įvyko Interreg Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2014-2020 projekto “Ignalina ir Daugpilis prieš skurdą ir socialinę atskirtį” (projekto akronimas: „Igda vs poverty”, projekto nr. LLI-322) partnerių susitikimas. Susitikimo metu partneriai aptarė numatomas veiklas, įsipareigojimus bei tolimesnio bendradarbiavimo planus.  Susitikimo metu projekto partneriai apsilankė Ignalinos parapijos patalpose, kurios projekto lėšomis bus remontuojamos ir pritaikytos Jaunimo dienos centrui.

Susitikimo metu dalyvavo partneriai iš:

  • Ignalinos Švč. M. Marijos gimimo parapijos (Lietuva);
  • Daugpilio Jėzaus Širdies katalikų parapijos (Latvija);

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 programą. 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie socialinės atskirties mažinimo tiek Ignalinos, tiek Daugpilio regionuose.

Bendras projekto biudžetas sudaro 199 700,00 eurų, iš kurių 85 proc. arba 169 745,00 eurų sudaro Europos regioninio plėtros fondo (ERPF) lėšos.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Ignalinos Švč. M. Marijos Gimimo parapija.  Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Informacija apie programą: www.latlit.eu; www.europa.eu; #LATLIT