Vykdant projektą ,,Aš judrus ir sportiškas – aktyvus ir sveikas‘‘, vaikų dienos centro ,,Eldoradas‘‘ vaikai dalyvavo sporto užsiėmimuose Ignalinos SPA centre. Fizinės veiklos užsiėmimai vyko baseine ir treniruoklių salėje. Pagrindinis užsiėmimų tikslas: skatinti vaikus iš socialiai remtinų šeimų bei sutrikusios raidos asmenis kuo daugiau judėti, sportuoti. Stiprinti jų sveikatą, ugdyti sveikos gyvensenos ir savarankiško gyvenimo įgūdžus.

Vaikai ir jaunuoliai tapo fiziškai stipresni, geriau vertina savo galimybes, labiau pasitiki savimi. Kai kurie vaikai išmoko plaukti, kiti sustiprino plaukimo įgūdžius. Aktyvus laisvalaikis, poilsis, popamokinė veikla, užimtumas sumažina socialinę atskirtį, įgaunama nauja patirtis. Vyko vaikų ir neįgalaus jaunimo socializacija ir socialinė integracija bei sveikos gyvensenos, kasdieninių gyvenimo įgūdžių formavimas, sveikatos stiprinimas. Sveikai, naudingai ir turiningai praleisdami laiką, vaikai turi galimybę augti, bręsti ir tobulėti.

Ignalinos vaikų dienos centro ,,Eldoradas‘‘ vadovė Vaiva Juršėnienė