Kristus prisikėlė Aleliuja!

Brangieji, kiekvienos Velykos yra dieviškos šviesos paskatintas vidinis sujudinimas, sukviečiantis į bažnyčias minias tikinčiųjų. Viltinga Velykų žinia pasklinda lyg kokia nesustabdoma cunamio banga. Tik sklinda ji ne viską pakeliui griaudama, bet priešingai – kurdama, atstatydama tai, kas žmogaus viduje, tarpusavio ryšiuose su kitais apgriuvę, kur trūksta pasitikėjimo, kur nusilpusi viltis. Šis šventinis sujudinimas paliečia šeimas, suburia drauge pabūti gimines, draugus, pažįstamus, paskatina šviesesnei, artimesnei ir mielesnei nei įprastai bendrystei.

Todėl prisikėlęs Kristus mums visiems primena, kad „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn 3,16). Dievas ieško kiekvieno iš mūsų. Jis eis į tolimiausius kampelius, kad tik surastų mus ir išgelbėtų. Jis nenurims, kol kiekvieno iš mūsų neatves į Tėvo namus.

Tad mes eikime Kristaus apšviestu keliu. Keliu, kuris veda į dangaus laimę. Keliu, kuriame prisikėlęs Kristus išlaisvintų mus visus iš nuodėmės, nusiminimo ir abejonių. Prisikėlęs Kristus teviešpatauja mūsų gyvenimuose.

Sveikina Ignalinos Švč. M. Marijos Gimimo parapijos kunigai.

Musu parapija