Sausio 5 dieną, minint Trijų karalių šventę, po šv. Mišių buvo pašventintas ir oficialiai atidarytas naujasis Ignalinos parapijos Carito pastatas. Tai paskutinis renginys, skirtas visą gruodžio mėnesį minėtiems Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios statybos 30 metų  ir konsekracijos 20 metų  jubiliejams. Naujajame pastate jau kurį laiką veikia valgyklėlė vargstantiems, vienišiems, benamiams žmonėms. Jaukiose patalpose taip pat kuriasi Vaikų dienos centras „Eldoradas“, anksčiau glaudęsis po bažnyčia esančiose patalpose.  „Man atrodė, kad tai nėra pati tinkamiausia vieta vaikams leisti laiką. Norėjosi, kad tai būtų jaukesnės ir erdvesnės patalpos, kad vaikai būtų jų šeimininkai, galėtų išsivirti arbatos, sriubos, pabėgioti kieme“,– kalbėjo klebonas Vidas Smagurauskas, džiaugęsis triguba švente. Šv. Mišių pamoksle jis kvietė pamąstyti apie Trijų karalių dienos prasmę ir išmintį, kuri siejama su Dievo malone, amžinųjų vertybių ir nenykstančių dvasinių turtų siekimu.

Naujam gyvenimui atgimęs buvęs apleistas  klebonijos pastatas renovuotas įgyvendinant projektą „Ignalina ir Daugpilis prieš skurdą ir socialinę atskirtį“ pagal Interreg Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 programą. Pastato vidus renovuotas iš projekto lėšų, šildymo sistema įrengta ir išorės renovacija atlikta iš parapijiečių aukų. Klebonas dėkojo Valentui ir Pauliui Urbonams, daug prisidėjusiems atliekant renovacijos darbus.

Carito veikla Ignalinoje ir gražiais darbais džiaugėsi Lietuvos Carito vadovė sesuo Jolita Matulaitytė, kalbėjusi apie Dievo meilės skleidimąsi per žmones. Apie savanorių veiklą pasakojo Onutė Sokolovienė. Ji dėkojo žmonėmis, kurie skiria savo laiką, gamina maistą ir juo dalijasi su vargstančiais. Šiuo metu Carito valgyklėlė veikia šeštadieniais, sekmadieniais ir pirmadieniais nuo 12 iki 14 val. Taip pat dėkota visiems parapijiečiams, kurie aukoja maisto, atneša drabužių, daiktų, primezga pirštinių, šalikų, kepurių… Dienos centro vaikai vasarą naujojo centro kieme jau augino daržoves. Buvęs labai didelis derlius.

Ignalinos kultūros ir sporto centro Dailės studijos vadovė Nijolė Trinkūnienė ir mokinės Miglė ir Vakarė Kajėnaitės, Danielė Razdaigora įkurtuvių šventei nutapė ir padovanojo keturis paveikslus, kurie pagyvins ir papuoš naująsias erdves. Dienos centro vaikai ir jų vadovė Vaiva Juršėnienė parengė šventinę programą. Buvo skaitomos Evangelijos ištraukos, skambėjo giesmės, dainos ir eilės. Šventėje dainavo angeliuku trumpam virtusi Gabrielė Zabulytė. Į bažnyčią visų pasveikinti užsuko ir Trys Karaliai, vėliau visus pakvietę kartu eiti apžiūrėti naujų Carito patalpų.

Pašventinęs pastatą klebonas Vidas Smagurauskas vaikus, jų tėvelius ir svečius pakvietė vidun. Kasparas, Merkelis ir Baltazaras virš durų užrašė savo vardų pirmąsias raides. Džiaugsmingai apžiūrėti Dienos centro kambariai, šviesi terasa ir moderniai įrengta virtuvė. Ir vaikams, ir svečiams buvo parengtos šventinės vaišės.  Carito centro atidaryme dalyvavo savivaldybės meras Justas Rasikas ir administracijos direktorė Jūratė Balinskienė. Jie pasveikino Vaikų dienos centrą lankančius vaikus, įteikė dovanas, linkėjo gražaus laiko ir prasmingų veiklų.

Carito vaikų dienos centras „Eldoradas“ Ignalinoje pradėjo veikti 2008 m.  Šis centras skirtas vaikams, turintiems mažesnes galimybes ir gyvenantiems socialiai remtinose, daugiavaikėse šeimose, o taip pat vaikams, turintiems elgesio sutrikimų. Dienos centras yra skirtas ir jį lankančių vaikų šeimoms, nes dirbant su vaikais vyksta pokytis ne tik jų širdelėse bei elgesyje,  bet ir jų šeimose. Šį dienos centrą lanko 24 vaikai. Po pamokų jie susirenka pabūti kartu ir laiką leidžia su vadove: ruošia pamokas, žaidžia, piešia, mokosi dainelių, krikščioniškų giesmių ir maldų. Daug dėmesio skiriama socialinių ir buitinių įgūdžių ugdymui. Vaikai išeina pasivaikščioti, aplanko „Šaltinėlio“ mokyklos Socialinės globos skyrių, kai kurias įstaigas, pramogauja baseine. Dienos centre minimos kalendorinės ir religinės šventės, organizuojamos įvairios edukacijos, išvykos, vasaros stovyklos. 2019 m. pagal projektus vaikai smagiai laiką leido net 4 tarptautinės stovyklose, buvo išvykę į Latviją. Dienos centro vadovė Vaiva Juršėnienė dėkojo visiems partneriams ir rėmėjams, džiaugėsi bendruomene.

Lina Kovalevskienė