Trys Karaliai – tai sausio 6-oji diena – kalėdinio laikotarpio vaikštynių ir linksmybių pabaiga. Tądien bažnyčiose šventinama kreida Žmonės, jos parsinešę namo, virš durų užrašo raides K M B su kryžiukais tarp jų. Tą dieną Ignalinos vaikų dienos centre „Eldoradas“ vaikams buvo tikrai linksma ir smagu. Šiuo tamsiuoju laikotarpiu į mūsų parapiją traukiniu atvyko dešimt nuostabių jaunų žmonių iš Vilniaus. Savo atvykimu jie atgaivino seną lietuvių paprotį kalėdoti. To papročio esmė – pasveikinti su šventėmis, perteikti laimės linkėjimus, drauge lankomuosius palinksminti ir patiems pasilinksminti, sukurti aplinkoje džiugią nuotaiką.

Tiek atrodo daug, o kartu ir tiek mažai tereikia, kad šalia esantis pasijustų laimingas. Šiems jaunuoliams, paaukojusiems savo brangiausią turtą šiais laikais – savo laiką, pavyko su kaupu sukurti tą šiltą, jaukią, linksmą dialogą per žaidimus su vaikais ir jų tėveliais. Spindėjo iš džiaugsmo vaikų akytės, jautėsi buvimo kartu palaima.

Kai buvo patenkintos dar vaikų dovanų pagalba jų svajonės, tam džiugesiui nebuvo ribų. Vaikai ištiesų pasijuto laimingi ir mylimi.

Iš visos širdies norisi jums jaunuoliai dėkoti už sukurtą vaikams laimės laiką, dalijimąsi savo širdies šiluma ir skirtą laiką Ignalinos vaikams.