Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija 2017 m. gegužės 13 d. 11 val. KVIEČIA Į ATVIRŲ DURŲ DIENĄ!

Ši diena skirta visiems norintiems aplankyti seminariją ir daugiau sužinoti apie kunigo pašaukimą ir pasirengimą kunigystei, būsimųjų kunigų gyvenimą, studijas, kasdienybę.

Programa prasidės Šv. Mišiomis, vėliau klierikai praves ekskursiją po seminariją. Norintieji stoti į seminariją bus supažindinti su stojimo sąlygomis ir reikalingais dokumentais.

seminarija