Rugsėjo 18 dieną grupelė Ignalinos parapijos Carito atstovų ir kunigas Miroslavas Anuškevičius dalyvavo Vilniaus arkivyskupijos (VA) Carito 33-ojo sezono pradžios šventiniame renginyje. Ta proga Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje šv. Mišias Vilniaus aukojo VA Carito kapelionas Žydrūnas Vabuolas. Jis dėkojo visiems Carito darbuotojams, savanoriams už vykdomas veiklas, meilės darbus silpniausiems mūsų visuomenės nariams, o pastaruoju metu ir pabėgėliams. Po Mišių buvo įteikti pažymėjimai naujiems Carito savanoriams. VA Carito veikla labai plati: teikiama pagalba vaikams ir šeimoms, vienišiems, vyresnio amžiaus asmenims, patiriantiems benamystę, kenčiantiems nuo priklausomybių, užsieniečiams, nuteistiesiems, nukentėjusiems nuo smurto, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, taip pat pagalba maistu, drabužiais, išklausymo tarnystė…

Vėliau vyko konferencija „Arkangelo“ konferencijų ir meno centre, buvo  skaitomi įdomūs pranešimai, nuoširdžiai dalijamasi patirtimi, po kiekvieno pranešimo skirtas laikas pokalbiams ir diskusijoms grupelėse. Apie žmonių elgesį veikiančią patirtį, baimę ir socialinės (ne) draugystės pasireiškimus šiandieniniame gyvenime kalbėjo VU Teisės fakulteto dėstytojas  doc. Gintautas Sakalauskas. ,,Kiekvienas, kurį tu sutinki, kovoja mūšį, apie kurį tu neturi žalio supratimo…“,– tai aktoriaus R. Viljamso mintis, kuria  buvo remiamasi. Ir ypač ji tinka mūsų dažnai neigiamo požiūrio į pabėgėlius apmąstymui. „Statykime tiltus, ne sienas…“, – kvietė  Užsieniečių integracijos programos darbuotoja Ieva Čičelytė ir Nuteistųjų konsultavimo centro darbuotoja Aistė Natkevičiūtė. Jaunos moterys dalijosi savo jausmais, kuriuos išgyvena teikdamos pagalbą atstumtiesiems, tačiau Dievo akyse tokiems pat vertingiems ir mylimiems. Žmoniškumo temą „Ar pradžioje žmogus žmogui buvo vilkas?“ aptarė kun. Ž. Vabuolas. ,,Kitą žmogų vertingu mano akyse daro tai, kad jis, kaip ir aš, atpirktas Kristaus krauju…“,– sakė kunigas.

Ignalinos parapijos Caritas teikia pagalbą vaikams, šeimoms, stokojantiems padeda maistu ir drabužiais, vykdo išklausymo ir bendravimo tarnystę senjorams. Pastaruoju metu Carito savanoriai daug dirba, atrinkdami žmonių paaukotus drabužius, kuriuos veža ir dalija pabėgėliams stovyklose Linkmenyse ir Kazitiškyje. Darbo rankų labai trūksta, todėl laukiami visi, norintys prisidėti. Savanorystė gali padaryti jūsų gyvenimą prasmingesnį, padėti išreikšti savo tikėjimą ir meilę artimui.

Carito savanorė Lina