Ignalinos Švč. M. Marijos Gimimo parapija

Parapijos skelbimai ir naujienos

 

 

VDC auklėtinių išvyka į Vilnių

Ignalinos Švč. M. Marijos Gimimo parapija, vykdydama vaikų dienos centras Eldoradas projektą, suorganizavo išvyką į Vilnių. Forum cinemas „Vingis“ kino teatre vaikų dienos centro auklėtiniai žiūrėjo filmą „Ledynmetis – 5“. Kupini įspūdžių, pasisėmę teigiamų emocijų,...

Brangus broliai ir seserys Kristuje,

Sveikiname Jus Šventų Kalėdų proga ir linkime, kad šviesa ir ramybė įžengtų į jūsų namus, į jūsų šeimas, į jūsų gyvenimą.                       Kai sakome “Su Šventom Kalėdom”, ne tik ištariame gražius žodžius, pamaldų troškimą. Ne! Tai palinkėjimas, kurį lydi labai...

Šventinio laikotarpio Šv. mišių tvarka

Ignalinos Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Gruodžio 24 d. Piemenėlių šv. Mišios 20.00 val. Gruodžio 25, 26 d. šv. Mišios 10.00 ir 13.00 val. Gruodžio 31 d. šv. Mišios 10.00 val. Sausio 1 ir 8 d. šv. Mišios 10.00 ir 13.00 val. Vidiškių Švč. M. Marijos Apsilankymo...

Mišių tvarka Visų Šventųjų ir Vėlinių dienomis

Lapkričio 1 d. Šv. Mišios 10:00 val. 13:00 val. 18:00 val. Lapkričio 1d. Lankysime kapines 11:30 Vaišniūrų 15:00 Ignalinos 16:00 Zuikų Lapkričio 2 d. Šv. Mišios 10:00 val. 13:00 val. 18:00 val. Lapkričio 1-8 dienomis oktavos už mirusius Šv. Mišios 18:00...

Brangūs tikintieji

Brangūs tikintieji, Šių metų rugsėjo 14 d. mūsų Ganytojų sprendimu esu paskirtas tolimesnei kunigiškajai tarnystei į Naujosios Vilnios Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės, parapiją. Dėkodamas Dievui už Ignalinos, Vidiškių, Palūšės ir Linkmenų parapijų tikinčiuosius,...

PAMALDŲ LAIKAS:

PIRMADIENIS
18:00 šv. Mišios

ANTRADIENIS
9:00 šv. Mišios

TREČIADIENIS
18:00 šv. Mišios

(Pirmąjį mėnesio trečiadienį 18:00 šv. Mišios aukojamos aukotojų intencijomis (sudėtinės))

KETVIRTADIENIS
9:00 šv. Mišios

(Pirmąjį mėnesio ketvirtadienį 9:00 šv. Mišios ir Švč. Sakramento adoracija tyloje visą dieną 18:00 šv. Mišios)

PENKTADIENIS
18:00 šv. Mišios

(Pirmąjį mėnesio penktadienį iki pietų Ignalinos ligoninėje lankomi ligoniai.
17:00 Švč. Sakramento Adoracija ir šv. Mišios).

ŠEŠTADIENIS
10:00 šv. Mišios

SEKMADIENIS
10:00 šv. Mišios (gieda parapijos suaugusiųjų choras)
13:00 šv. Mišios parapijos vaikams ir jaunimui (gieda jaunimas)

 

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA

Valandą prieš šv. Mišias

KUNIGAS BUDI

Prieš ir po šv. Mišių

SEKMADIENIO SKAITINIAI

7 eilinis sekmadienis

Kunigų knyga (Kun 19,1-2.17-18) VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: „Kalbėk visai izraeliečių bendrijai ir sakyk jiems: ‘Būkite šventi, nes aš, VIEŠPATS, jūsų Dievas, esu šventas. Nenešiosi širdyje neapykantos savo artimui. Nors tektų savo artimą ir pabarti,...

Caritas veikla

Pažintinis renginys „Rytojus šiandienos miške“

Ignalinos Švč. M. Marijos gimimo parapijos vaikų dienos centras Eldoradas, gavęs kvietimą iš Švenčionių vaikų dienos centro „Liepsnelė“ dalyvauti pažintiniame renginyje „Rytojus šiandienos miške“, net nedvejodamas sutiko. Renginys vyko Sirvetos regioniniame parke,...