Ignalinos Švč. M. Marijos Gimimo parapija

Parapijos skelbimai ir naujienos

 

 

Sekmadienio pasišnekėjimai apie arkivyskupą Teofilių Matulionį

VIEŠPATIES ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS) „Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn, ir debesis jį paslėpė nuo jų akių“ (Apd 1,9). „Jis prižadino Kristų iš numirusių ir pasodino danguose savo dešinėje“ (Ef 1,20). „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje....

Sekmadienio pasišnekėjimai apie arkivyskupą Teofilių Matulionį

VI VELYKŲ SEKMADIENIS Prelatas Stanislovas Kiškis savo knygoje apie arkivyskupą Teofilių rašo: „Turtingas Dievu“ arkiv. T. Matulionis drąsos tarnauti nestokojo. Jis tarnavo žmonėms klierikaudamas, vikaraudamas, kalėjimuose būdamas ir vyskupaudamas. Tai darė jis ne...

Šeimos dienos šventės įspūdžiai

Ignalinos Švč. M. Marijos Gimimo parapijos vaikų dienos centras „Eldoradas“ gegužės 13 dieną organizavo Šeimos dienos šventę. Šventė prasidėjo Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centre. Visus svetingai pasitiko centro direktorius Kęstutis ir darbuotojai. Supažindino su...

Sekmadienio pasišnekėjimai apie arkivyskupą Teofilių Matulionį

V VELYKŲ SEKMADIENIS „Kur aš einu, jūs žinote kelią.“ Tomas jam sako: „Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai kaipgi žinosime kelią?“ Jėzus jam sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu pažinote mane, tai...

Sekmadienio pasišnekėjimai apie arkivyskupą Teofilių Matulionį

IV VELYKŲ SEKMADIENIS „Tegu tvirtai įsitikina visi Izraelio namai: Dievas padarė Viešpačiu ir Mesiju tą Jėzų, kurį jūs nukryžiavote“ (Apd 2,36). Šio sekmadienio liturgijos skaitiniai įvardija visų – romėnų, žydų, atskirų grupių ir kiekvieno iš mūsų – kaltę. Petras,...

Sekmadienio pasišnekėjimai apie arkivyskupą Teofilių Matulionį

III VELYKŲ SEKMADIENIS Labai nuliūdę mokiniai keliavo į Emausą, esantį beveik už 12 kilometrų nuo Jeruzalės, vis aptardami ir sunkiai begalėdami patikėti, kad Mokytojas mirė, o su juo žlugo ir visos daugelio jam artimų žmonių viltys. Lyg to dar būtų negana, iš kapo...

PAMALDŲ LAIKAS:

PIRMADIENIS
18:00 šv. Mišios

ANTRADIENIS
9:00 šv. Mišios

TREČIADIENIS
18:00 šv. Mišios

(Pirmąjį mėnesio trečiadienį 18:00 šv. Mišios aukojamos aukotojų intencijomis (sudėtinės))

KETVIRTADIENIS
9:00 šv. Mišios

(Pirmąjį mėnesio ketvirtadienį 9:00 šv. Mišios ir Švč. Sakramento adoracija tyloje visą dieną 18:00 šv. Mišios)

PENKTADIENIS
18:00 šv. Mišios

(Pirmąjį mėnesio penktadienį iki pietų Ignalinos ligoninėje lankomi ligoniai.
17:00 Švč. Sakramento Adoracija ir šv. Mišios).

ŠEŠTADIENIS
10:00 šv. Mišios

SEKMADIENIS
10:00 šv. Mišios (gieda parapijos suaugusiųjų choras)
13:00 šv. Mišios parapijos vaikams ir jaunimui (gieda jaunimas)

 

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA

Valandą prieš šv. Mišias

KUNIGAS BUDI

Prieš ir po šv. Mišių

SEKMADIENIO SKAITINIAI

Viešpaties Žengimas į dangų (Šeštinės)

Apaštalų darbų knyga (Apd 1,1-11) Pirmoje knygoje, Teofiliau, aš pasakojau apie viską, ką Jėzus nuo pat pradžių veikė ir mokė iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų, pirmiau per Šventąją Dvasią davęs savo išrinktiesiems apaštalams įsakymų. Po savo kančios jis...

Caritas veikla

Šeimos dienos šventės įspūdžiai

Ignalinos Švč. M. Marijos Gimimo parapijos vaikų dienos centras „Eldoradas“ gegužės 13 dieną organizavo Šeimos dienos šventę. Šventė prasidėjo Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centre. Visus svetingai pasitiko centro direktorius Kęstutis ir darbuotojai. Supažindino su...