Metraštis

Ignalina paminėjo 150-ąjį gimtadienį

2016 metų birželio 23-25 dienomis Ignalinos miestas šventė savo 150-ąjį gimtadienį. Renginiai prasidėjo Šv. Mišiomis Ignalinos bažnyčioje. Po Šv. Mišių visus dalyvavusius nustebino Baltijos Gitaristų Kvartetas. Kviečiame pasigrožėti nuotraukų...

Švč. M. Marijos bažnyčioje nauji remonto darbai

Vasarai prasidėjus Ignalinos Švč. M. Marijos bažnyčioje pradėti nauji remonto darbai. Šįkart keičiami stoglangių stiklo paketai. Seni langai buvo hermetiškai nesandarus, praleisdavo drėgmę, įkaitindavo bažnyčios erdvę. Dabar bus sudėti nauji ir saugus dviejų stiklų...

Šeimos dienos šventė

Gegužės 15 – ąją švenčiama Tarptautinė Šeimos diena, ji yra įsiterpusi tarp Motinos ir Tėvo dienos, tai tarsi savotiškas švenčių junginys. Ta proga gegužės 24 dieną vaikų dienos centrą Eldoradas lankančių vaikų šeimos, kartu su mažaisiais broliais ir sesutėmis,...

ATLAIDAI VIDIŠKĖSE

2016 M. GEGUŽĖS 29 D.    SEKMADIENĮ    KVIEČIAME VISUS  PARAPIJOS TIKINČIUOSIUS, SVEČIUS IR KRAŠTIEČIUS Į ŠVČ. M. MARIJOS APSILANKYMO  TITULINIUS  ATLAIDUS VIDIŠKĖSE PROGRAMOJE 9.00 val. Šv. Mišios ir Eucharistinė procesija Šv. Mišias aukos ir procesijai vadovaus...

Filmas apie Gailestingumo paveikslą

Ateinantį sekmadienį, balandžio 17 d. 18 val. vakaro kviečiame į Ignalinos Kultūros ir sporto centrą, kartu žiūrėti filmo „Pirmasis Dievo Gailestingumo paveikslas. Nežinomo šedevro negirdėta istorija“ premjerą! Lietuvoje, mažytėje šventovėje Vilniaus senamiesčio...

Kun. Jono Kardelio 50-tą kunigystės jubiliejus

Balandžio 11 d. 12.00 val. Ignalinos Švč. Mergelės Marijos ir kaimyninių parapijų tikintieji, kartu su gausiai susirinkusiai kunigais ir Vilniaus Arkivyskupu Metropolitu Gintaru Grušu šventė dvigubą šventę: Kun. Jono Kardelio 50-tą kunigystės jubiliejų, naujojo...

„Šią dieną laimingą Viešpats padarė..!“

„Šią dieną laimingą Viešpats padarė..!“ Brangūs broliai ir seserys Kristuje,                  Kristaus Prisikėlimo šventėje Bažnyčia iš visos širdies gieda velykinės psalmės atliepą: „Šią dieną laimingą Viešpats padarė…!“. Jėzaus Prisikėlimas įvyko pirmąją...

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDOS

Kovo 20 d. Viešpaties kančios (Verbų) sekmadienis. Šv. Mišios 10.00 ir 13.00 val. Kovo 21 d. Didysis pirmadienis. Šv. Mišios 18.00 val. Kovo 22 d. Didysis antradienis. Šv. Mišios 9.00 val. Kovo 23 d. Didysis trečiadienis. Šv. Mišios 18.00 val. Kovo 24 d. Didysis...

Vasario 16-osios minėjimas

Vasario 16 d. Ignalinos bažnyčioje gausiai susirinkę tikintieji Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną pradėjo švęsti giedodami ,,Tautišką giesmę“ ir dalyvaudami Šv. Mišiose. Po Šv. Mišių vyko parapijiečių parengtas giesmių ir eilėraščių koncertas. Kviečiame pasigrožėti...

Akcija „PASNINKO DĖŽĖ

Pelenų trečiadieniu pradėjome gavėnios laikotarpį. Šiame 40 atgailos dienų laike Bažnyčia kviečia maldai, pasninkui ir išmaldai. Tam, kad sąmoningai išgyventume šį laiką, mūsų parapijoje gavėnios metu vyks akcija „Pasninko dėžė“. Penktadieniais esame kviečiami maldai...

Pasaulinė Ligonių diena

Pasaulinė Ligonių diena (vasario 11d., ketvirtadienis): Šv. Mišios 9.00 val. Mišiu metu ligoniams bus teikiamas Ligonių Sakramentas. 12.00 val. Šv. Mišios Ignalinos ligoninėje. Melsimės už slaugytojus, gydytojus, darbuotojus ir ligonius. Maloniai kviečiame bendrai...

Apsilankė rajono ateitininkai. Galerija

Penktadienio vakarą Ignalinos bažnyčioje buvo karšta. Bendrai maldomis Viešpatį šlovino moksleiviai ateitininkai suvažiavę iš Vilniaus, Pabradės, Švenčionių ir Ignalinos… Jaunimas maldoje praleis Ignalinos krašte visą savaitgalį, gilindamasis į Dievo...

Gerumui atstumai nebeegzistuoja

Gruodžio viduryje Ignalinos Švč. M. Marijos gimimo parapijos vaikų dienos centras Eldoradas sulaukė skambučio iš Vilniaus Šv. Jonų bendruomenės. Bendruomenės nariai įsipareigojo išpildyti slapčiausias vaikų svajones. Centrą lankantys vaikai surašę savo svajones, jas...

Kun. Algimanto Keinos 3-ios mirties metinės

Minint Šviesios Atminties Kunigo Algimanto Keinos (1937-2013) – 3-ias mirties metines Naujojo Daugėliškio Šv. Joakimo ir Onos parapijos bažnyčioje. Šv. Mišioms vadovavo J. Eksc. Jonas Kauneckas. Bendrai maldai gausiai susirinko Ignalinos dekanato kunigai ir...

Kalėdų senelis Ignalinos bažnyčioje

Antrąją Šventųjų Kalėdų dieną jaunimas ir vaikai rinkosi į Šventąsias Mišias švęsti Kūdikėlio Jėzaus Gimimo. Po Šventųjų Mišių visi laukė susitikimo su Kalėdų seneliu. Žinia apie Kalėdų senelio apsilankymą parapijos klebonas dalinosi skelbimuose, todėl susirinko labai...

Strūnaičio parapijos klebono jubiliejus

Strūnaičio šv. ap. Petro ir Povilo parapijos klebonas kun. Aldas Čeponis šventė savo 70-ąjį gimtadienį. Šv. Mišiose, kurios buvo aukojamos Ignalinos Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, dalyvavo  penkiolika Ignalinos ir Švenčionių dekanatų kunigų. Pamokslą pasakė...

Kalėdų laiko pamaldos

IGNALINOS ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO BAŽNYČIOJE Gruodžio 24 d. Piemenėlių šv. Mišios 20.00 val. Gruodžio 25, 26, 27 d. šv. Mišios 10.00 ir 13.00 val. Gruodžio 31 d. šv. Mišios 18.00 val. Sausio 1 d. ir 3 d. šv. Mišios 10.00 ir 13.00 val....

Susitaikymo pamaldos

Gruodžio 19 dieną, 18:00 val. Ignalinos Švč. Marijos gimimo bažnyčioje vyks Advento susitaikymo – atgailos pamaldos. Kviečiame visus paruošti savo širdutes Jėzaus gimimo...